SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sağlık Yönetimi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3221001037 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
Koordinator E-mail fatihkara selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin halk sağlığını kavramını ve sağlık hizmetlerinde çağdaş görüşleri kavrayarak, Türkiyede sağlık hizmetleri sunum modelleri, sistem değişimleri, mevzuat ve kamuda çalışmanın esasları, sağlık insangücü, yönetimde denetim ve planlama konularında bilgi kazanmalarını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 40 0 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Gözlem Alan Gezisi Takım/Grup Çalışması Rol Oynama/Dramatize Etme Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Gösteri Deney Uygulama-Alıştırma Örnek Olay İncelemesi Sorun/Problem Çözme Beyin Fırtınası
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Halk Sağlığı Kavramı 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
2 Sağlık Hizmetlerinde Çağdaş Görüşler -1 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
3 Sağlık Hizmetlerinde Çağdaş Görüşler -2 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
4 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim/Yönetici 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
5 Türkiyede Sağlık Hizmetleri 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
6 Sağlık Hizmetlerinde Denetim 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
7 Sağlık Hizmetlerinde Denetim 2 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
8 Sağlık Hizmetlerinde Planlama -1 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
9 Sağlık Hizmetlerinde Planlama -2 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
10 Sağlık İnsan gücü 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
11 Sağlık İnsan gücü 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
12 Örnek Olay İncelemesi: Sağlık Hakkı 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
13 Sağlık Hizmetlerinde Performans 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
14 Sağlık Hizmetlerinde Mevzuat/ Kamuda Çalışmanın Esasları 1. Öztek, Z. Temel Sağlık Hizmetleri, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara, 1992. 2. Murray CJL, Salomon JA, Mathers CD, Lopez AD. Summary Measures Of Population Health, Concepts, Ethics, Measurement And Application. WHO, 2002 3. Mossialos E, Permanand G, Baetem R, Hervey KT. Health Systems Governance In Europe. Cambridge University Press, 2010
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 20
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 14 20
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık hizmetlerinde çağdaş görüşleri açıklar 4
D.Ö.Ç. 2 Türkiyede sağlık hizmetlerini ve değişimleri açıklar 4
D.Ö.Ç. 3 Sağlık insan gücünü kavrar 4
D.Ö.Ç. 4 Denetimi açıklar 4
D.Ö.Ç. 5 Mevzuatı ve kamuda çalışmanın esasları kavrar 4
D.Ö.Ç. 6 Planlamayı açıklar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20