SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Saha Araştırmaları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3221000008 0 / 4 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
Koordinator E-mail fatihkara selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Fatih Kara
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin sağlık ve ilgili alanlarda proje yönetimine ilişkin temel kavramları kavrayarak, projelerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve raporlanması konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Takım/Grup Çalışması Uygulama-Alıştırma Beyin Fırtınası Proje Tasarımı/Yönetimi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Projenin planlanması 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
2 Araştırmalarda konu seçimi, amaçların belirlenmesi, hipotez(ler) 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
3 Proje önerisi ve bütçenin hazırlanması-1 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
4 Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar (evren, örnek, örnek seçimi) 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
5 Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar (değişkenler, terim sınıflama ve kriterler, veri toplama aracı, ön deneme) 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
6 Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar (insan gücü, veri toplama şekli, etik konular) 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
7 Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar (verilerin analizi ve yorumlanması) 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
8 Örnek araştırma raporlarının değerlendirilmesi 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
9 Araştırma önerilerinin sunumu 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
10 Veri toplama 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
11 Veri toplama ve verilerin analizi 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
12 Verilerin analizi 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
13 Rapor yazma 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
14 Rapor sunma 1. Lewis R. Ireland. Project Management. McGraw-Hill Professional, 2006. 2. Project Management in Public Health in Europe. European Union, 2011.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 80
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : 1 20
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 14 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Proje döngüsünü tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 Proje planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve raporlamanın temel ilkelerini sayar. 4
D.Ö.Ç. 3 Örnek bir proje önerisi geliştirir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20