SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA FORMLARI

 

SEMİNER FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

*** Seminer sunulmadan 3 gün önce Enstitü'ye bilgi verilmesi zorunludur.

*** Seminer sunumu yapıldıktan 3 gün sonra Enstitü'ye teslim edilmelidir.

 

YETERLİK SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

  Yeterlik jüri oluşturma formu için tıklayınız.

  Yeterlik sınav tutanağı formu için lütfen tıklayınız. (Sınav esnasında doldurulacak form)

  Tez izleme komitesi formu için lütfen tıklayınız. (Yeterlik sınavında başarılı bulunan                    öğrencinin 1 ay içinde TİK komitesi oluşturulur.)

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER (DESTEK ALMAYACAK)

  Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

  Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

  Ara Rapor Formu (Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz                – Aralık aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

 Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten              sonra Enstitüye teslim edilmelidir.

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER (BAP’TAN DESTEK İSTENDİ İSE)

   Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

   Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

  Proje Başvuru Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Proje Öneri Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Proje Değerlendirme Formu (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Özgeçmiş (Danışman ve Öğrenci) (Öğretim Üyesi Şifresi ile girilir.)

  Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

  Ara Rapor Formu (Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz            – Aralık aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

   Danışman Öğretim Üyesi BAP OTOMASYON sayfasından başvurusunu yapacak. Çıktısı ile Enstitümüze başvuracaktır. Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir.

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (ÖYP)

  Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak  e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Doktora Tez Projesi Değerlendirme Formu

  Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

  Ara Rapor Formu (Tez döneminde olan öğrenciler Enstitü’ye Ocak – Haziran / Temmuz            – Aralık  aylarında 6 ayda bir ara rapor vermek zorunludur.)

 Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. Belgeler tamamlandıktan sonra Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri     gerekmektedir. 

 

TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Jüri oluşturma formu için tıklayınız.

  Tez Proje Sonuç Formu için tıklayınız.

  Turnitin (Danışman tarafından doldurulacak dilekçe)

  Tez Orjinallik Raporu (Danışman tarafından turnitin programı kullanılarak tezin taranması           sonucu elde edilir. En az %20 altı olması gerekmektedir.)

   A4 boyutunda 7 adet Tez Klipsli dosya (1 Adet Enstitüye teslim edilecek.)

 

TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Sınav tutanağı formu için tıklayınız

  Tez inceleme ve Değerlendirme formu için tıklayınız.

  Tez savunma sınavına yedek üye katıldığı takdirde gelemeyen jüri üyesinin gerekçeli kararı ile diğer jüri üyelerin müşterek imzası ile tutanak tutanak tutulup Enstitü’ye gönderilmedir. Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav evrakları Enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

 

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Ciltli tez teslimi için kurallar

  İlişik kesme belgesi