SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Zafer DURGUN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Ercan KESKİN

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Tufan KEÇECİ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Nurcan DÖNMEZ

Amacı: Öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetleri ile ülke ve bölge sorunlarına yönelik multidisipliner çalışmaları planlamak, geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Vizyon: Alanı ile ilgili sorunları öngörebilen, bu sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilen, bağımsız çalışma yürüterek sonuçlandırabilen, elde ettiği bilgileri alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilen, özgüvene sahip, nitelikli bilim insanı yetiştirebilmek.

Misyon: Alanındaki konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilen, bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilen, elde ettiği sonuçları bilimsel ve etik değerleri gözeterek değerlendirebilen uzman bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Fizyoloji hücre, doku, organ ve sistemlerin fonksiyonları ve bu bunların altında yatan mekanizmaları inceleyen bilim dalıdır. Fizyoloji araştırmalarında çok çeşitli deneysel ve uygulamalı yöntemler kullanılmaktadır. Fizyoloji lisansüstü eğitiminin amacı, yeterli düzeyde fizyoloji bilgisi ile bağımsız bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahip bilim insanları yetiştirmektir. Bu bağlamda alan ile ilgili teorik ve pratik bilgi detaylı olarak verilmekte, ayrıca öğrencilerin sağlıklı araştırma yapabilme ve sonuçlandırabilme becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tez döneminde ise bir bilimsel araştırma yapması ve bu çalışmanın yayına dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan kayıt ve kabul ile ilgili maddeler kapsamında veteriner fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, spor bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi mezunları.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler.

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler.

İstihdam Olanakları: Fizyoloji alanında lisansüstü eğitimlerini tamamlamış bireyler üniversitelerde, diğer kamu kurumları (TÜBİTAK, Bakanlıklar, Belediyeler vb.)nda ve özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler.