SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Fizyolojinin temel kavramlarını öğrenir.
P.Ç.2 Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
P.Ç.3 Temel tıp bilgilerine sahip olur.
P.Ç.4 Fizyoloji alanında kullanılan temel ve özel metotları/teknikleri öğrenir.
P.Ç.5 Fizyoloji alanında bir çalışmayı planlamayı, yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenir.
P.Ç.6 Lisans seviyesinde eğitim ve öğretim becerisine sahip olur.
P.Ç.7 Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
P.Ç.8 Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.