SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
farmakoloji_ve_toksikoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Bünyamin TRAŞ

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr.Kamil ÜNEY

Farabi Koordinatör: Arş.Gör.Dr.Burak DİK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Arş.Gör.Dr.Burak DİK

Amacı: Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Dallarında bilimsel olayları derinlemesine irdeleme becerisi kazandırmak, yorum yapabilme, bağımsız araştırma yapabilme yeteneği kazandırmaktır.

Vizyon: Üstün Farmakoloji-Toksikoloji bilgi ve donanımı ile ülkemizin her yerinde ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek veteriner hekimler yetiştirmek, uluslararası düzeyde kabul gören araştırma ve çalışmalar yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği kabul gören bir Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı olmaktır.

Misyon: Anabilim Dalımız misyonu şu şekilde belirlenmiştir: Veteriner hekim adaylarına çağdaş bilim ve teknolojiyi esas alarak, hayvan türlerinde hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde kullanılan ilaç ve diğer maddelerin kaynakları, özellikleri ve doğru kullanımları ile zehir etkisine sahip maddelerin kaynakları, özellikleri ve tedavi yöntemlerini en iyi şekilde öğretmek analitik düşünme gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek yaptığı bilimsel çalışmalarla bilime katkıda bulunmak ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak hayvan ve insan sağlığına yönelik hizmet vermektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Bölümü. -Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Farmakoloji ve Toksikoloji alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: 1. Üniversitelerde akademisyen 2. İlaç, gıda ve yem sektöründe sorumlu yönetici 3. Araştırma ve kontrol laboratuarlarında veteriner hekim 4. Çeşitli kamu dairesi ve kurumlarda veteriner hekim

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.