SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
farmakoloji_ve_toksikoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Egzotik Hayvanlarda İlaç Kullanımı
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3250001034 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe ER
Koordinator E-mail aer selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Ayşe ER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Egzotik hayvanların hastalıklarında kullanılan ilaçlar hakkında bilgi edinilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Egzotik hayvanlarda ilaç farmakokinetiği Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
2 Egzotik hayvanlarda ilaç farmakodinamiği Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
3 Kafes kuşlarının bakteriyel hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
4 Kafes kuşlarının fungal hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
5 Kafes kuşlarının paraziter hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
6 Kemirgenlerin bakteriyel hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
7 Kemirgenlerin bakteriyel hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
8 Kemirgenlerin fungal hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
9 Kemirgenlerin paraziter hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
10 Kemirgenlerin paraziter hastalıklarında kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
11 Maymun, gelincik ve güvercinde kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
12 Maymun, gelincik ve güvercinde kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
13 Egzotik hayvanlarda anestezi ve ötenazi amacı ile kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
14 Egzotik hayvanlarda anestezi ve ötenazi amacı ile kullanılan ilaçlar Egzotik Hayvan Hastalıkları ve Beslenmesi, Pharmacology and Therapeutics
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 10 - -
Devam/Katılım : 14 20 - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - 1 70
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : - -
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 0
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Hayat Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 8 Yapılan Deneysel Çalışmaların Ulusal ve Uluslararası Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20