SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Sağlık Politikaları ve Sağlığın Geliştirilmesi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3278001032 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema Yılmaz
Koordinator E-mail syilmaz33 gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Sema Yılmaz
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sağlığın korunması, yükseltilmesi için gerekli sağlık hizmetlerini ve bu hizmetlerin tarihsel gelişimini tanımlayabilme Sağlık sistemlerini, Dünyadaki ve Türkiyede sağlık politikalarını, sağlık politikası aktörlerini açıklayabilme, sağlık politikası ve sağlık ilişkisini irdeleyebilme.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-yanıt, beyin fırtınası
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, gerekçesi Savaş, B. Serdar, Ömer Karahan ve R. Ömer Saka (2002), Health Care Systems in Transition: Turkey
2 Sağlık Kavramının Tarihsel Gelişimi Savaş, B. Serdar, Ömer Karahan ve R. Ömer Saka (2002), Health Care Systems in Transition: Turkey
3 Tanımlar ve Kavramlar Sağlık, Sağlığın Korunması ve Yükseltilmesi, Sağlık Bildirgeleri, Sağlık Politikası Savaş, B. Serdar, Ömer Karahan ve R. Ömer Saka (2002), Health Care Systems in Transition: Turkey
4 Sağlığın korunması:Birincil, İkincil ve Üçüncül Koruma Savaş, B. Serdar, Ömer Karahan ve R. Ömer Saka (2002), Health Care Systems in Transition: Turkey
5 Sağlık Sistemleri Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması
6 Küreselleşme, Dünyada ve Türkiyede Sağlık Reformları Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması
7 Osmanlıda ve TCnin kuruluşundan 1980e kadar sağlık politikaları Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması
8 Türkiyede 1980 Sonrası Sağlık Politikaları Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması
9 Sağlık Hizmetleri ve Desantralizasyon Saltman, Rid B. ve Joseph Figueras (1998), Avrupa Sağlık Reformu: Mevcut Stratejilerin Analizi
10 Sağlık Politikaları belirleyicileri olarak Uluslar arası kurumlar, STKlar Saltman, Rid B. ve Joseph Figueras (1998), Avrupa Sağlık Reformu: Mevcut Stratejilerin Analizi
11 Türkiyede sağlık ve ebelik ile ilgili yasalar Saltman, Rid B. ve Joseph Figueras (1998), Avrupa Sağlık Reformu: Mevcut Stratejilerin Analizi
12 Türkiyede kadın sağlığının gelişmesi Saltman, Rid B. ve Joseph Figueras (1998), Avrupa Sağlık Reformu: Mevcut Stratejilerin Analizi
13 Türkiyede kalınma planları, stratejileri ve sağlık politikaları Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması
14 Türkiye ve ABde sağlık politikaları ve göstergelerin karşılaştırılması Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması
15 Sağlık İnsan gücü planlaması, istihdam politikaları, Serbest dolaşım ve sağlık Balcı, Asım (2005), Kamu Hizmetleri ve Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmet Sunumunun Yeniden Yapılandırılması
16 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 14
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 14
Projeler : - -
Ödev : 2 14
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Kavramının Tarihsel Gelişimini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Tanımlar ve Kavramlar Sağlık, Sağlığın Korunması ve Yükseltilmesi, Sağlık Bildirgeleri, Sağlık Politikaları açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Sağlık Sistemlerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Türkiyede sağlık ve ebelik ile ilgili yasaları açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Türkiye ve ABde sağlık politikaları ve göstergeleri karşılaştırabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20