SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Biyoistatistik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3278001029 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema Yılmaz
Koordinator E-mail syilmaz33 gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Sema Yılmaz
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrencinin temel istatistiksel sorunları kendi başına çözebilme, yorumlayabilme becerisini geliştirmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-yanıt, beyin fırtınası
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyoistatistiğin tanımı Reha Alpar, Spor Bilimlerinde İstatistik, Nobel Yayınları, 2000.
2 Temel kavramlar Reha Alpar, Spor Bilimlerinde İstatistik, Nobel Yayınları, 2000.
3 Biyoistatistiğin kullanım alanları Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
4 Veri toplama yöntemleri Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
5 Toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
6 Frekans dağılımı Reha Alpar, Spor Bilimlerinde İstatistik, Nobel Yayınları, 2000.
7 Tanımlayıcı temel ölçütler Reha Alpar, Spor Bilimlerinde İstatistik, Nobel Yayınları, 2000.
8 Tablolar ve grafikler Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
9 Olasılık ve olasılık dağılımları Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
10 Parametrik hipotez testleri, parametrik olmayan hipotez testleri Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
11 Regresyon Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
12 Korelasyon Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
13 SPSS paket programı uygulaması Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
14 SPSS paket programı uygulaması Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
15 SPSS paket programı uygulaması Kadir Sümbüloğlu ve Vildan Sümbüloğlu, Biyoistatistik, Hatipoğlu Yayınları Ankara, 2006.
16 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 14
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 14
Projeler : - -
Ödev : 2 14
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Biyoistatistiğin tanımını ve temel kavramları açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Biyoistatistiğin kullanım alanlarını açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Parametrik hipotez testleri, parametrik olmayan hipotez testleri açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Regresyon ve korelasyonu açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 SPSS paket programı uygulamasını yapabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20