SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Ürojinekoloji ve Ebelik
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3278001022 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema Yılmaz
Koordinator E-mail syilmaz33 gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Sema Yılmaz
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Gebelik doğum ve doğum sonu dönemde bakımının, ürojinekolojik etkilerini anlamak ve önlenmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-yanıt, beyin fırtınası
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Ürojinekolojide Temel Tanımlar Coskun A. Lower Urinary Tract Anatomy and Physiology of Continence Mechanism. Ed: Kızılkaya BN, Urinary Incontinence in Women and Nursing Approach. 1st edition, Labor Printing Istanbul, 2002.
2 Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı Coskun A. Lower Urinary Tract Anatomy and Physiology of Continence Mechanism. Ed: Kızılkaya BN, Urinary Incontinence in Women and Nursing Approach. 1st edition, Labor Printing Istanbul, 2002.
3 Fekal İnkontinans Görülme Sıklığı Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
4 Üriner ve Fekal İnkontinans Belirtileri Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
5 Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
6 Fekal İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
7 Üriner İnkontinansta Tanı Yöntemleri Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
8 Üriner İnkontinansta Tedavi Yöntemleri Coskun A. Lower Urinary Tract Anatomy and Physiology of Continence Mechanism. Ed: Kızılkaya BN, Urinary Incontinence in Women and Nursing Approach. 1st edition, Labor Printing Istanbul, 2002.
9 Fekal İnkontinansta Tanı Yöntemleri Coskun A. Lower Urinary Tract Anatomy and Physiology of Continence Mechanism. Ed: Kızılkaya BN, Urinary Incontinence in Women and Nursing Approach. 1st edition, Labor Printing Istanbul, 2002.
10 Fekal İnkontinansta Tedavi Yöntemleri Şirin A, Kavlak O. (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık.
11 Prolapsus ve Fistüller Şirin A, Kavlak O. (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık.
12 Ürojinekolojide Konservatif Tedavi Yöntemleri ve Ebenin Rolü Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
13 Gebelik ve Doğumun Pelvik Tabana Etkisi Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
14 Gebelik ve Doğumda Pelvik Tabanın Korunması Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
15 Temel Pelvik Taban Egzersizleri Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara:Sistem Ofset Matbaacılık.
16 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 14
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 14
Projeler : - -
Ödev : 2 14
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ürojinekolojide Temel Tanımları açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Üriner ve Fekal İnkontinans Belirtilerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Üriner ve Fekal İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 Üriner ve Fekal İnkontinansta Tanı ve Tedavi Yöntemlerini açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 Ürojinekolojide Konservatif Tedavi Yöntemleri ve Ebenin Rolünü açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Gebelik ve Doğumun Pelvik Tabana Etkisini ve Pelvik tabanın korunmasını açıklayabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20