SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Büyüme ve Gelişme
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3278001014 2 / 0 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sema Yılmaz
Koordinator E-mail syilmaz33 gmail.com
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Sema Yılmaz
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çocuklarda büyüme ve gelişme dönemleri ve izlemi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, soru-yanıt, beyin fırtınası
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Büyüme-gelişmenin ilkeleri Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz H B, Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Yayınevi.
2 Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler Yiğit R.( 2009).Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme. 1. Baskı. Sistem Ofset.
3 Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve teoriler: Biyofiziksel, psikososyal teoriler, psikoseksüel teoriler Dağoğlu T, Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri.
4 Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve teoriler: Ahlaki gelişim teorileri, bilişsel gelişim teorileri, spiritüel teoriler Çavuşoğlu H. (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1 ve 2. 10. Baskı. Sistem Ofset.
5 Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi -Sağlam çocuk izlemi Çavuşoğlu H. (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1 ve 2. 10. Baskı. Sistem Ofset.
6 İntrauterin hayatta büyüme ve gelişme Çavuşoğlu H. (2011). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1 ve 2. 10. Baskı. Sistem Ofset.
7 Yenidoğan döneminde büyüme ve gelişme Dağoğlu T, Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri.
8 Süt çocukluğu döneminde büyüme ve gelişme Dağoğlu T, Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri.
9 Oyun çocukluğu döneminde büyüme ve gelişme Neyzi O, Ertuğrul T. (2010) Pediyatri. Cilt 1 ve 2, 4. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi.
10 Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme Neyzi O, Ertuğrul T. (2010) Pediyatri. Cilt 1 ve 2, 4. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi.
11 Okul çocuğu döneminde büyüme ve gelişme Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
12 Adölesan dönemde büyüme ve gelişme Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
13 Çocukluk dönemi büyüme gelişme bozuklukları Hokkenberry M J, Wilson D. (2012) Wongs Essentials of Pediatric Nursing. Eight Edition. Mosby, Elsevier.
14 Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinde oyunun rolü Törüner EK, Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık.
15 Çocukluk döneminde büyüme ve gelişmeyi etkileyen toplumsal kurum ve kuruluşlar Dağoğlu T, Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri.
16 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 40
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 14
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 2 14
Projeler : - -
Ödev : 2 14
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Büyüme-gelişmenin ilkelerini açıklayabilmek 4
D.Ö.Ç. 2 Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve teoriler: Biyofiziksel, psikososyal teoriler, psikoseksüel teorileri açıklayabilir. 4
D.Ö.Ç. 3 Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi -Sağlam çocuk izlemini yapabilir 4
D.Ö.Ç. 4 Oyun çocukluğu döneminde büyüme ve gelişmeyi takip eder 4
D.Ö.Ç. 5 Çocukluk döneminde büyüme ve gelişmeyi etkileyen toplumsal kurum ve kuruluşları açıklayabilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20