SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
dogum_ve_jinekoloji_(vet.) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın takip edebilme yeteneği kazanır.
P.Ç.2 Ulusal ve uluslararası bilimsel yayın değerlendirme yeteneği kazanır.
P.Ç.3 Bir vakanın sebep-sonuç ilişkisini kurabilir.
P.Ç.4 Öğrenciye ders(pratik-teorik) verebilme yeteneği kazanır.
P.Ç.5 Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
P.Ç.6 Bilimsel bir yayın yapabilme yeteneği kazanabilir.
P.Ç.7 Bilimsel bir çalışmayıyürütebilir ve sonuçlandırabilir.
P.Ç.8 Kamoyunu bilgilendirme çalışmalarına katılabilir.
P.Ç.9 Yeni teknolojieri alanında uygulayabilme becerisini kazanır.
P.Ç.10 Yeni teknolojilerin kullanımına öncülük eder.
P.Ç.11 türkçe ve ingilizce iletişimi sağlamak.