SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3253000001BÜYÜK VE KÜÇÜK HAYVANLARDA YAKLAŞMA, TUTMA VE BAĞLAMA YÖNT.3Prof. Dr. Nuri Yavru
3253000002DİKİŞ VE DİKİŞ YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253000003PANSUMAN VE BANDAJ UYGULAMALARI2Prof. Dr. Yılmaz Koç
3253000005SIĞIRLARDA TIRNAK KESİMİ2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253000006RÖNTGEN VE ULTRASONOGRAFİ UYGULAMALARI2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001000YANGI İLE SEYREDEN ŞİRURJİKAL HASTALIKLAR VE TEDAVİSİ2Prof. Dr. Yılmaz Koç
3253001001YARA VE YARA İYİLEŞMESİ2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001002CERRAHİDE KLİNİK TANI YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001003ANESTEZİ VE REANİMASYON2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001004PRE VE POST OPERATİF BAKIM2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001005KARIN VE KARIN DUVARININ ŞİRURJİKAL HASTALIKLARI2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001007TOPALLIK MUAYENELERİ VE DİAGNOZU2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001008NÖROLOJİK MUAYENE YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001009LAPARATOMİ VE KOMPLİKASYONLARI2Prof.Dr. Kadircan Özkan
3253001010EKLEM HASTALIKLARI2Prof. Dr. Nuri YAVRU
3253001012TENDO VE TENDOVAGİNA HASTALIKLARI2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001013KRONİK YANGILARDA SAĞALTIM VE KOTERİZASYON2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001014KIRIK SAĞALTIM YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Yılmaz Koç
3253001015KIRIK İYİLEŞMESİ2Prof. Dr. Zeki Oğurtan
3253001017SIĞIR AYAK HASTALIKLARI2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001019BULBUS OCULİNİN ÖN SEGMENT HASTALIKLARI2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001020BULBUS OCULİNİN ARKA SEGMENT HASTALIKLARI2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001022BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNİN ŞİRURJİKAL HASTALIKLARI2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001023PERİFER SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001025ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI2Prof. Dr. Yılmaz Koç
3253001026ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARINDA TEDAVİ2Prof. Dr. Yılmaz Koç
3253001028VETERİNER CERRAHİDE ACİL YARDIM2Prof. Dr. Yılmaz Koç
3253001029DİKİŞ MATERYALLERİ VE DİKİŞ YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001030VETERİNER RADYOLOJİ2Prof. Dr. Nuri YAVRU
3253001031OPERASYON TEKNİKLERİ2Prof. Dr. Yılmaz KOÇ
3253001036TEMEL KLİNİK MUA. YÖNTEMLERİ2Prof. Dr. Nuri YAVRU
3253001064TRAVMATİK OLMAYAN DİĞER ORTOPEDİK HASTALIKLARI2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001067ORTOPEDİK PROBLEMLERDE CERRAHİ OLMAYAN TDV YÖNTEM VE PRENSİPLERİ2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001069KIRIK İYİLEŞMESİ, KOMPLİKAYONLARI VE TEDAVİLERİ2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3253001006ASEPSİ- ANTİSEPSİ2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001011BURSİTİSLER2Prof. Dr. Yılmaz KOÇ
3253001016KEMİKLERİN YANGISAL OLMAYAN HASTALIKLARI2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001018AT AYAK HASTALIKLARI2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001021ULTRASONOGRAFİ2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001024SENTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001027BUZAĞILARDA GÖBEK BÖLGESİ LEZYONLARI2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001032YARA2Prof. Dr Mustafa ARICAN
3253001033FARKLI BÖLGELERDEKİ HASTALIKLARDA VE CERRAHİ GİRİŞİMLERDE DOĞRU ANTİBİYOTİK KULLANIMI2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001034OPERASYONA HAZIRLIK2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001035SİSTEMLERİN DIŞ HASTALIKLAR BAKIMINDAN MUAYENESİ2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001037KEDİ VE KÖPEKLERDE GENEL ANESTEZİ2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001038LOKAL VE REGİONAL ANESTEZİ2Prof. Dr. Nuri YAVRU
3253001039ANESTEZİ, KAZA VE KOMPLİKASYONLARI VE TEDAVİLERİ2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001040KEDİ VE KÖPEKLERDE KARDİOPULMONER RESUSRSİTASYON2Prof. Celal İZCİ
3253001041KEDİ VE KÖPEKLERDE TRAVMA, TRAVMA ÇEŞİTLERİ, TRAVMANIN FİZYOPATOLOJİSİ VE BÖLGELERİNE GÖRE TRAVMA2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001042BAŞ BÖLGESİNİN TRAVMATİK LEZYONLARI2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001043KEDİ VE KÖPEKLERDE KULAK KEPÇESİ, DIŞ KULAK YOLU, ORTA VE İÇ KULAK HASTALIKLARI, VE UYGULANAN OPERASYONLAR2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001044KEDİ VE KÖPEKLERDE NÖROOFTALMOLOJIK DEĞERLENDİRME2Prof.Dr. Nuri Yavru
3253001045KEDİ VE KÖPEKLERDE ORBİTA, GÖZ KAPAKLARI VE KORNEA HASTALIKLARI2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001046KEDİ VE KÖPEKLERDE UVEAL TRAKT VE LENS HASTALIKLARI2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001047KÖPEK VE KEDİLERDE TORAKSIN RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001048TORAKS LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİLERİ2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001049ÜST SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE UYGULANAN OPERASYONLAR2Prof.Dr. Yılmaz Koç
3253001050ÖZEFAGUSUN HASTALIKLARI VE YUTMA PROBLEMLERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM2Prof.Dr.Nuri YAVRU
3253001051KEDİ VE KÖPEKLERDE DİŞ VE DİŞETİ HASTALIKLARI VE UYGULANAN OPERASYONLAR2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001052ABDOMEN VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİN RADYOGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ3Prof.Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001053MİDE VE BARSAK HASTALIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİLER VE PRENSİPLER2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001054ANOREKTAL BÖLGENİN HASTALIKLARI VE UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER2Prof.Dr. Yılmaz Koç
3253001055KÖPEK VE KEDİLERDE ÜRİNER SİSTEMİN RADYOGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001056ÜRİNER SİSTEMİN HASTALIKLARI VE UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER VE PRENSİPLERİ2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001057ERKEK GENITAL ORGAN HASTALIKLARI VE UYGULANAN CERRAHİ GİRİŞİMLER2Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001058KOLUMNA VERTEBRALİS VE SPİNAL KORDUN RADYOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ2Prof.Dr.Nuri YAVRU
3253001059KOLUMNA VERTEBRALİSİN TRAVMATİK VE DEJENERATİF LEZYONLARININ DEĞERLENDİRMESİ2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001060KÜÇÜK HAYVANLARDA TOPALLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ2Prof. Dr. Celal İZCİ
3253001061KAS TENDO YARALANMALARI VE HASTALIKLARI2Prof.Dr. Yılmaz Koç
3253001062ÖN VE ARKA EKSTREMİTE EKLEMLERİNİN ORTOPEDİK PROBLEMLERİ VE TEDAVİLERİ2Prof. Dr. Mustafa ARICAN
3253001063PELVİSİN ORTOPEDİK PROBLEMLERİ VE TEDAVİLERİ2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001065ÖN VE ARKA EKSTREMİTELERİN ORTOPEDİK PROBLEMLERİ2Prof.Dr.Nuri YAVRU
3253001066KÖPEK VE KEDİLERDE LOKOMOTOR SİSTEMİN RADYOGREFİK DEĞERLENDİRİLMESİ2Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
3253001068OSTEOSENTEZ YÖNTEMLERİ VE PRENSİPLERİ2Prof.Dr. Yılmaz Koç
3253001070FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON2Prof. Dr. Fahrettin Alkan
3253001071İLK YARDIMDA HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ3Prof. Dr. Zeki OĞURTAN
3253001072KEDİ VE KÖPEKLERDE GERİARTRİK ORTOPEDİK PROBLEMLER2Prof. Dr. Nuri YAVRU