SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Özefagusun hastalıkları ve yutma problemlerinde Cerrahi yaklaşım
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3253001050 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Nuri YAVRU
Koordinator E-mail mailgiriniz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Özefagusun hastalıkları
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yemek borusunun yabancı cisimleri,
2 Yemek borusu sitenozları,
3 Divertikulum ve dilatasyonu,
4 Hiatal fıtıklar,
5 Gastroözefagial invaginasyon,
6 Vasküler ring anomalisi,
7 Yemek borusunda uygulanan operasyonlar
8 Özefagus operasyonlarında oluşabilecek komplikasyonlar ve yönetimi
9 Özefagus operasyonlarıda postoperatif bakım
10 Özefagus operasyonlarında kullanılan operatif ve dikiş materyalleri
11 Özefagusta uygulanacak anestezi yöntemleri
12 Özefagusta uygulanacak operasyonlara yaklaşım
13 Özefagus tümörleri ve tedavileri
14 Özefagus problemlerinde diagnostik yaklaşımlar
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları :
Devam/Katılım :
Uygulamalı Sınav :
Derse Özgü Staj :
Küçük Sınav :
Ödev :
Sunum ve Seminer :
Projeler :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Vaka Çalışmaları :
Arazi Çalışmaları :
Klinik Çalışmaları :
Diğer Çalışmaları :
Ara Sınav  
Final  
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 1
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 0
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Genel Şirurji, Texbook of Small Animal Surgery, and Large Animal Surgery 4
D.Ö.Ç. 2 Özefagus 3
D.Ö.Ç. 3 Özefagusa bağlı yutma problemleri 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20