SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Anestezi, Kaza ve komplikasyonları ve tedavileri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3253001039 1 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kadircan ÖZKAN
Koordinator E-mail kozkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hayvanların anestezisi esnasında meydana gelen komplikasyonlar ve bu durumda yapılması gereken müdehale ve tedavilerin öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Pratik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hayvanın tam anesteziye girememesi Veteriner anestezi
2 Hastanın derin anestezide olması Veteriner anestezi
3 Solgun mukoz membranlar, Crt uzama Veteriner anestezi
4 Dispne ve siyanoz, Taşipne Veteriner anestezi
5 Kalp frekansı ve ritminde bozulma ve hastanın moniterizasyonu Veteriner anestezi
6 Respiratorik arrest Veteriner anestezi
7 Kardiyak arrest Veteriner anestezi
8 Anesteziye bağlı acil durumlar(Solunum yolu- solunum-dolaşım) İşlem basamakları Veteriner anestezi
9 Eksternal ve internal kalp masajı Veteriner anestezi
10 Kardiyopulmoner resusitasyonda kullanılan ilaçlar ve ilaçların etkileri Veteriner anestezi
11 Kardiyak aritmiler Veteriner anestezi
12 Asistoli, Ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi Veteriner anestezi
13 Sinüs bradikardi ve taşikardi Veteriner anestezi
14 CPRda kullanılan ilaçlar ve dozları Veteriner anestezi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : 1 20
Devam/Katılım : 1 20
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 8 4
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Anestezi öncesi hastanın muayenesi ve hazırlığının önemi 4
D.Ö.Ç. 2 Anestezi esnasında hastanın moniterizasyon ve takibinin önemi 4
D.Ö.Ç. 3 Anestezi esnasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar, bunlara karşı hazırlıklı olma ve anında müdehalenin önemi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20