SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet Nizamlıoğlu

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Zafer Bulut

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu

Amacı: Öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetleri ile ülke ve bölge sorunlarına yönelik multidisipliner çalışmaları planlamak, geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Vizyon: Alanı ile ilgili sorunları öngörebilen, bu sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilen, bağımsız çalışma yürüterek sonuçlandırabilen, elde ettiği bilgileri alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilen, özgüvene sahip, nitelikli bilim insanı yetiştirebilmek.

Misyon: Alanındaki konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilen, bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilen, elde ettiği sonuçları bilimsel ve etik değerleri gözeterek değerlendirebilen uzman bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Biyokimya canlı organizmaların kimyasını inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya lisansüstü öğreniminin amacı, yeterli düzeyde biyokimya bilgisine sahip olmak, bir bilimsel araştırmayı tek başına yürütebilecek yeterliğe sahip olmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan kayıt ve kabul ile ilgili maddeler kapsamında veteriner fakültesi, tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, fen fakültesi, eğitim fakültesi spor bilimleri fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi mezunları.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler.

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler

İstihdam Olanakları: Biyokimya alanında lisansüstü eğitimlerini tamamlamış bireyler üniversitelerde, diğer kamu kurumları ve özel sektörde istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ilgili maddeler.