SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3243000001BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALARIN TEMEL PRENSİPLERİ 3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243000002KANDA BAZI ORGANİK MADDELERİN MİKTAR TAYİNİ 3Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU
3243000004KANDA ENZİM VE VİTAMİN TAYİNLERİ 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243000006FEÇESİN BİYOKİMYASAL ANALİZLERİ 3Prof.Dr. Zafer BULUT
3243000008FOTOMETRİK ANALİZLER 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243000010BÖBREK FONKSİYONLARI, FONKSİYON TESTLERİ VE İDRAR ANALİZLERİ 3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243000013HORMON ANALİZLERİ3Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu
3243001000KARBONHİDRATLAR VE METABOLİZMASI3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001002ENZİMLER3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001004TİTRE SOLUSYONLAR VE HAZIRLANMASI3Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU
3243001005BİYOELEMENTLER VE GENEL FONKSİYONLARI3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001010KANATLILARDA KLİNİK BİYOKİMYA3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001013KLİNİK ENZİMOLOJİ3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001014BESİNLER ENERJİ VE SİNDİRİM 3Prof. Dr. MEHMET NİZAMLIOĞLU
3243001016BİYOLOJİK KATALİZÖRLER VE FONKSİYONLARI3Prof Dr Vahdetttin Altunok
3243001019LABORATUVARA GİRİŞ3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001022KARACİĞER FONKSİYONLARI VE FONKSİYON TESTLERİ3Prof. Dr. Behiç SERPEK
3243001025HORMONLAR3Prof. Dr. Behiç SERPEK
3243001026KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001027LİPİD METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001029MİNERAL METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001030OKSİDATİF FOSFORİLASYON3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001032SERBEST RADİKALLER3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001033ANTİOKSİDAN MADDELER VE ETKİ MEKANİZMALARI3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001035PCR VE VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANIM ALANLARI 3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001036REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001038KONTAMİNE TOKSİK ELEMENTLER3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001040BİYOKİMYASAL ANALİZLERDE STANDARDİZASYON VE KALİTE KONTROLÜ3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001041BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMALARDA METOT GELİŞTİRME3Prof.Dr.Seyfullah Haliloğlu
3243001043ENDOKRİN SİSTEM BOZUKLUKLARI3Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu
3243001045GENETİK METABOLİK HASTALIKLAR3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001047KANATLILARDA DENEYSEL ARAŞTIRMALAR VE PRENSİPLERİ3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001049ORGANİK KİMYA3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001053ADLİ TIPTA MOLEKÜLER YÖNTEMLERİN KULLANILMASI6Prof.Dr. Zafer BULUT
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3243000003TİTRE SOLÜSYONLAR VE HAZIRLANMASI 3Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU
3243000005KLİNİK ENZİMOLOJİ 3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243000007LABORATUARA GİRİŞ 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243000009KARACİĞER FONKSİYONLARI VE FONKSİYON TESTLERİ 3Prof. Dr. Behiç SERPEK
3243000011PCR UYGULAMALAR 3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243000012ELEKTOFOREZ TEKNİKLERİ 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243000014KANATLILARDA DENEYSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001001LİPİDLER VE METABOLİZMASI 3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001003NÜKLEİK ASİTLER 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001006BİYOLOJİK ZARLAR VE BİYOLOJİK OKSİDASYONLAR 3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001007FİZİKOKİMYA 3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001008ORGANLARIN SPESİFİK BİYOKİMYASAL FONKSİYONLARI 3Prof. Dr. Behiç SERPEK
3243001009VİTAMİNLER VE KOENZİM FONKSİYONLARI 3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001011HÜCRE, DOKU VUCUT SIVILARI KİMYASI, ELEKTROLİT, ASİT-BAZ DENGESİ3Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU
3243001012BAĞIŞIKLIK KİMYASI 3Prof. Dr. Seyfullah Haliloğlu
3243001015MOLEKÜLER HASTALIKLAR 3Prof.Dr. Zafer BULUT
3243001017SOLUNUM KİMYASI 3Prof.Dr. Zafer BULUT
3243001018KL. BİY. LAB. HAYVANLARI,ÖRNEKLERİN TOP. VE MUHAFAZASI 3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001020FOTOMETRİK ANALİZLER 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001021ENERJİ METABOLİZMASI VE METABOLİZMA HASTALIKLARI 3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001023BÖBREK FONSİYONLARI, FONKSİYON TESTLERİ VE İDRAR ANALİZLERİ 3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001024PROTEİNLER VE METABOLİZMASI 3Prof.Dr. Behiç SERPEK
3243001028PROTEİN METABOLİZMASI VE BOZUKLUKLARI 3Prof. Dr. Mehmet NİZAMLIOĞLU
3243001031TAMPON ÇÖZELTİLER 3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001034VİTAMİN D,CA VE KEMİK METABOLİZMASI 3Prof. Dr. Firuze KURTOĞLU
3243001037TÜMÖR MARKERLERİ 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001039KOENZİMLER VE KOFAKTÖRLER 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001042ENZİM IMMUNOASSAY (EIA) ANALİZ YÖNTEMLERİ 3Prof.Dr.Seyfullah Haliloğlu
3243001044DNA?NIN TEMEL YAPISI VE FONKSİYONLARI 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001046BİYOKİMYASAL REAKSİYONLARDA KATALİZÖRLERİN ETKİSİ 3Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
3243001048TEMEL KİMYA 3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001050ATERİOSKLEROZİS VE KOLESTEROL METABOLİZMASI 3Prof. Dr. Mehmet Nizamlıoğlu
3243001051OPİOİDLER 3Prof. Dr. Nuri BAŞPINAR
3243001052SİTOKİNLER 3Prof. Dr. Seyfullah HALİLOĞLU
3243001054KROMOZOM ANOMALİLERİNE BAĞLI GENETİK BOZUKLUKLAR 3Prof.Dr. Zafer BULUT