SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Biyolojik Katalizörler ve Fonksiyonları
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3243001016 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof Dr Vahdetttin Altunok
Koordinator E-mail valtunok selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Vahdettin ALTUNOK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Enzimlerin genel özelliklerinin tanınması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 60 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel ve Yazılı eğitim araçlarının kullanılarak sözlü anlatım, uygulamalı laboratuar yöntemleri
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Konuyla ilgili ders kitap ve notları
2 Enzimlerin sınıflandırılması Konuyla ilgili ders kitap ve notları
3 Proteinler olarak enzimler Konuyla ilgili ders kitap ve notları
4 Özellikler ve aktif merkez Konuyla ilgili ders kitap ve notları
5 Katalizörler olarak enzimler Konuyla ilgili ders kitap ve notları
6 Enzim substrat kompleksi Konuyla ilgili ders kitap ve notları
7 Enzim aktivitesini etkileyen faktörler Konuyla ilgili ders kitap ve notları
8 İnhibitörler Konuyla ilgili ders kitap ve notları
9 Aktivasyon enerjisi Konuyla ilgili ders kitap ve notları
10 Aktivasyon enerjisi Konuyla ilgili ders kitap ve notları
11 Proenzimler, izoenzimler Konuyla ilgili ders kitap ve notları
12 Allosterik enzimler Konuyla ilgili ders kitap ve notları
13 Enzim analizleri Konuyla ilgili ders kitap ve notları
14 Tartışma Konuyla ilgili ders kitap ve notları
15 Final sınavı Konuyla ilgili ders kitap ve notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : 1 40
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 5 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 6 2
Ödev : 5 2
Küçük Sınavlar : 1 1
Ara Sınav : 0 0
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Enzimlerin genel özelliklerinin tanınması öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 2 Enzimlerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi öğrenilir 4
D.Ö.Ç. 3 Enzim kinetiğinin prensipleri öğrenilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20