SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Parametrik Olmayan Testler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3259001013 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr.Mehmet Fedai KAYA
Koordinator E-mail fkaya selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr.Mehmet Fedai KAYA
Yardımcı Öğretim Elemanları
Prof.Dr.Mehmet Fedai KAYA
Dersin Amacı Parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 40 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü ve görsel anlatım, bilgisayarda uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel kavramlar (kitle, örneklem, tahmin, hipotez testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
2 Parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri ve bazı yorumlar Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
3 Bazı tek örneklem problemleri Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
4 Uyum iyiliği testleri (ki-kare testi, Kolmogorov-Smirnov testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
5 Varyansların eşitliği için testler (Bartlet testi, Levene testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
6 Bazı tek örneklem testleri (işaret testi, Wilcoxon testi, Mc Nemar testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
7 Bazı iki bağımsız örneklem testleri (medyan testi, Mann- Whitney testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
8 Kolmogorov-Smirnov testi, Fisher tam olasılık testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
9 Yayılım testleri (Mood testi, Moses testi, Siegel- Tukey testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
10 Bazı iki bağımlı örneklem testleri (işaret testi, Wilcoxon testi, Mc Nemar testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
11 Bağımsızlık ve homojenlik testi (ki-kare testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
12 k bağımsız örneklem testleri (medyan testi, Kruskal-Wallis testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
13 k bağımlı örneklem testleri (Fridman testi, Cochran testi) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
14 İlişki katsayıları (Spearman sıra korelasyon katsayısı, Kendall ilişki katsayısı) Practical nonparametric statistics ?W.C. Conover? Davranış bilimleri için parametrik olmayan istatistik ?Sidney Siegel? Ankara Üniversitesi basımevi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 50
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 32
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Parametrik olmayan dağılımlar ailesi. 4
D.Ö.Ç. 2 Örneklem dağılım fonksiyonu ve sıra istatistikleri. 4
D.Ö.Ç. 3 Tek örneklem problemi ve ilgili parametrik olmayan testler, bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki örneklem problemi ve ilgili parametrik olmayan testler. Parametrik ve parametrik olmayan testlerin birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20