SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Anket Düzenleme ve Değerlendirme
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3259001009 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Emin TEKİN
Koordinator E-mail mtekin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Mehmet Emin TEKİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Mehmet Emin TEKİN
Dersin Amacı Anket yapma ve değerlendirme tekniklerinin öğretilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 40 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yazılı, sözlü ve görsel eğitim metotları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Anket ile yapılan araştırmalar İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
2 Anket sorusu hazırlama teknikleri İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
3 Anket sorusu hazırlama teknikleri İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
4 Anket yapılacak hedef kitle belirlenmesi İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
5 Anket için örnekleme yapma İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
6 Anket verilerinin toplanışı İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
7 Anket verilerinin toplanışı İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
8 Khi-kare uygunluk testleri İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
9 Khi-kare ilişki testleri İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
10 Khi-kare bağımsızlık testleri İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
11 2 x 2 analizleri İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
12 Çok gözlü tablolar İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
13 Çok faktörlü analizler İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
14 Duyarlılık ve güvenilirlik testleri İstatistik kitapları ve bilgisayar paket programları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 25
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 25
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : 1 25
Ara Sınav   - -
Final   1 25
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 32
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Anket araştırmaları, anket sorularının hazırlanması, anket yapma ve veri toplama, verilerin istatistiksel analizleri, farklı Khi-kare çözümlemeleri. 4
D.Ö.Ç. 2 verilerin istatistiksel analizleri. 4
D.Ö.Ç. 3 farklı Khi-kare çözümlemeleri. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20