SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Kategorik Verilerin Analizi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3259001004 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emin TEKİN
Koordinator E-mail mtekin selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof.Dr. Mehmet Emin TEKİN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Mehmet Emin TEKİN
Dersin Amacı Kategorik verileri ve onların analizini öğretme, sonuçları yorumlama.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 0 0 0 0 40 20
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü ve görsel anlatım, ödev, bilgisayarlı uygulama
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Veri çeşitleri Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
2 Kategorik verilerin özelliği Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
3 Kesikli veriler ve dağılımları Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
4 Tek yönlü Ki-kare analizi Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
5 Değişik boyutlu çapraz tabloların ki-kare analizi Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
6 Değişik boyutlu çapraz tabloların ki-kare analizi Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
7 Çapraz tablolarda ilişki ve uyum testleri Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
8 İkili cevap değişkenleri ve lojistik regresyon Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
9 Log-linear analiz Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
10 Logit modeller Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
11 Risk analizleri Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
12 Uyum istatistikleri Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
13 Duyarlılık ve güvenirlilik testleri Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
14 ROC eğrileri Türkçe ve yabancı dilde istatistik kitapları. İnternet.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 10 6
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 32
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İkili cevap değişkenleri ve lojistik regresyon. 3
D.Ö.Ç. 2 Log-linear analiz, logit modeller. 3
D.Ö.Ç. 3 Risk analizleri, uyum istatistikleri, duyarlılık ve güvenirlilik testleri, ROC eğrileri. 4
D.Ö.Ç. 4 Kesikli dağılımlar, değişik boyutlu çapraz tabloların ki-kare analizi, çapraz tablolarda ilişki ve uyum testleri. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20