SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat AYAZ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Murat AYAZ

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Murat AYAZ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Murat AYAZ

Amacı: Yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler Biyofiziğe dair temel kavramları öğrenirler, bilimsel bilgiye ulaşma yöntemleri ve analiz kabiliyeti edinirler ve disiplinlerarası çalışma tecrübesi kazanırlar.

Vizyon: İhtiyaçlar doğrultusunda bilimsel bilgiye ulaşmayı ve onu daha da geliştirmeyi hedefleyen, ilkeli, etik bilim insanları yetiştirmek.

Misyon: Bilimsel bilgiye etik kurallar çerçevesinde ulaşan ve sunan, kendini sürekli güncelleyen akademik kadrosu ile yetkin bilim insanı yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Biyofizik Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olup, eğitim materyalleri ve laboratuvarı sürekli gelişmiş ve bugünkü haliyle lisansüstü öğrencilere gerek simülasyon programları gerekse bilfiil laboratuvar ortamında çalışma imkanı sunmaktadır. Mevcut şartlarda araştırma laboratuvarımızda hücre düzeyinde iyon akımı ve potansiyel fark ölçümleri, hücre içi serbest iyon derişimi ve kasılma kayıtları alınabilinmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan adaylardan Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen şartları yerine getirenler Yüksek Lisans programına başvurabilirler. Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Disiplinler arası bir bölüm olan Biyofizik Anabilim Dalında lisansüstü eğitim görecek adaylar, uyum sürecinin verimi açısından ihtiyaç görüldüğü durumda bilimsel hazırlık programına alınırlar.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak ve her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermeli ve tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirmelidirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Biyofizik alanında Bilim uzmanı diploması alırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler özel sektörde iş bulabilecekleri gibi, istenilen gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde ilan edilen akademik kadrolara da başvurabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar ve Tıp Fakültesi mezunları başvuru yapacakları enstitünün istediği ALES, yabancı dil ve diğer özel şartları sağladıkları takdirde doktora programına başvurabilirler.