SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Dersin Adı   Biyoinformatik - I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3220001017 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Murat AYAZ
Koordinator E-mail mayaz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Murat AYAZ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Biyoinformatiğin temel ilkelerini belirleyen kontrol teorisinin tartışılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ders
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Biyoinformatik kavramı Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
2 Sibernetik, bionik, biyosibernetik disiplinleri Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
3 Sibernetik, bionik, biyosibernetik disiplinlerinin biyofizikte uygulama alanları Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
4 Otomatik kontrol sistemleri şemaları ve aktarım fonksiyonları Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
5 Açık devre kontrolü ve vücut için önemi Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
6 Kapalı devre kontrolü ve vücut için önemi Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
7 Geri beslemeli kontrol ve vücut içindeki rolü Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
8 Negatif ve pozitif geri besleme Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
9 Geri beslemeli kontrol sistemi genel şemasının incelenmesi ve uygulama alanları Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
10 Emir sinyali, hata dedektörü ve geri besleme sinyali kavramlarının tartışılması Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
11 Sistem üzerine bozucu etkilerin gürültünün incelenmesi Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
12 Kontrol sistemi aktarım fonksiyonları Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
13 Kontrol sistemlerinin informasyon iletiminde zamana bağlı davranışı Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
14 Vücutta sıcaklığın düzenlenmesi Introduction to Bioinformatics, Lesk A, Oxford Univ. Press, 2014.
15 Final
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 10
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : 1 10
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 20
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 22
Ödev : 1 22
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 3
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sibernetik, bionik, biyosibernetik disiplinleri hakkında genel bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 2 Biyolojik sistemlerdeki kontrol mekanizmalarını öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Kontrol sistemlerinin informasyon iletiminde zamana bağlı davranışını inceler 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20