SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
besin_hijyeni_ve_teknolojisi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Hayvansal gıdaların bileşimi, üretim teknolojileri ile konularında gerekli olan tüm teorik ve uygulamalı bilgileri bilir ve çiftlikten sofraya gıda güvenliği kavramını tanımlar.
P.Ç.2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar
P.Ç.3 Gıda alanındaki güncel yasal düzenlemeleri bilir ve bunları uygular.
P.Ç.4 Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller
P.Ç.5 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler
P.Ç.6 Gıda alanında bilimsel bir araştırma hazırlayabilme, sunabilme yeteneğine sahip olur.
P.Ç.7 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
P.Ç.8 Yaşam boyunca araştırma ve öğrenme bilinci geliştirme ve bilgilerini sürekli güncel tutabilme alışkanlığının elde edilmesibi sağlar