SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
beden_egitimi_ve_spor_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Oktay ÇAKMAKÇI

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet KILIÇ

Farabi Koordinatör: Doç.Dr. Alpaslan GÖRÜCÜ

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜL

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. İbrahim BOZKURT

Amacı: Beden eğitimi ve spor anabilim dalı yüksek lisans programının amacı, beden eğitimi ve sporla ilgili konuları araştırmaya ilgi duyan bireylerin kuramsal çerçeveler ve bilimsel ilkeler ışığında araştırma yapabilme becerisini kazanmalarını sağlayabilmektir. Bunun yanında, beden eğitimi ve sporun fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını inceleyerek bu alana katkı sağlayan çalışmalar tasarlayabilecek, nitelikli bireylerin yetiştirilebilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon: Beden eğitimi ve sporun birey ve toplum üzerindeki etkilerini gözlemleyip değerlendirebilen, bilimsel düşünen ve etik anlayışa sahip, mevcut eğitimin kalitesini de üst seviyeye çıkarabilecek bireyleri yetiştirmede rol oynayabilmektir.

Misyon: Fakültemiz eğitim ve öğretim açısından çağın gereksinimlerine uygun bilgi üretmek ve topluma hizmet sunma sorumluluğuyla bir misyon üstlenmiştir. Ülke sporunun gelişimine bilimsel olarak katkıda bulunabilecek bilgi, beceri ve ahlaka sahip, spor bilimlerinin etik değerlerini benimsemiş, kendini gelişime adamış, yenilikçi, ulusal ve uluslar arası alanda bilime katkı sağlayacak bilim insanlarını yetiştirmek hedeflenmektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, yüksek lisans programı beden eğitimi ve sporun çeşitli alanlarında araştırmacı yetiştirmek amacıyla, spor bilimcileri ve beden eğitimi öğretmenlerine yönelik bir eğitim programı sunarak bu alanda uzmanlaşmalarına olanak vermektedir. Program, zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersleri de içermektedir. Böylelikle, farklı yaklaşımlar eşliğinde beden eğitimi ve sporla ilgili süreçlerin yanı sıra fiziksel aktivite ve egzersiz yapan gruplara da uygulanabilecek araştırma modellerinin incelenmesini de kapsamaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve dengi fakültelerin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktılarını, Selçuk Üniversitesinde kayıtlı programlarla uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konuları, fakültemiz kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Mezuniyet Şartları: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek Lisans programı İki (2) yarıyıl ders İki (2) yarıyıl tez aşaması olmak Üzere 4 yarıyıl eğitim süresi içermektedir. Yüksek lisans programında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik ders alan ve derslerin tümünü başarıyla tamamlayan (4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden) ve konusuyla ilgili hazırladığı tezi seçilmiş bir jüriye başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Böylelikle öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında uzman olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yüksek lisans sınavlarının yapılış şekilleri ve kriterleri, programda yer alan derslerin AKTS lerinde daha önceden belirtilmiş olmalıdır.

İstihdam Olanakları: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunları sınavda başarılı oldukları takdirde öncelikli olarak beden eğitimi ve spor bölümü veya yüksekokullarında, spor teknolojisi alanında eğitim veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Ayrıca çeşitli eğitim kurum ve kuruluşlarında spor eğitim uzmanı olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlayan başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilmeleri mümkündür.