SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
beden_egitimi_ve_spor_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Beden eğitimi ve spor alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir ve bu alandaki bilgilerini sürekli geliştirir.
P.Ç.2 Beden eğitimi ve spor alanındaki bilgileri eleştirel bir perspektif ile değerlendirir.
P.Ç.3 Beden eğitimi ve spor alanının gerektirdiği teknoloji ve bilgi kayaklarını verimli bir şekilde kullanma becerisine sahiptir.
P.Ç.4 Beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel araştırmanın farklı yöntem ve tekniklerini bilir.
P.Ç.5 Beden eğitimi ve spor alanındaki kavramları ve kuramları tanımlar, uzmanlık düzeyindeki bu bilgilerini verimli bir şekilde kullanır.
P.Ç.6 Beden eğitimi ve spor alanında bilimsel verilerin toplanmasını, yorumlanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini bilir.
P.Ç.7 Beden eğitimi ve spor alanında bilimsel araştırma yaparken bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerlere sadık kalır.
P.Ç.8 Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerdeki bilgilerle bütünleştirip yeni çözümler üretir.
P.Ç.9 Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili uluslararası yayınları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
P.Ç.10 eğitimi ve spor alanıyla ilgili bilimsel makaleleri okuyarak analiz eder ve bilimsel yöntemlerle destekleyerek yeni araştırmalar yapar.
P.Ç.11 Beden eğitimi ve spor alanındaki mevcut problemleri tanımlayarak çözüm üretmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapabilir ve ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesini amaçlar.
P.Ç.12 Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili çalışmalarını bireysel ve ekip olarak yürütebilecek beceriye sahip olur.
P.Ç.13 Beden eğitimi ve spor alanıyla ilgili yapmış olduğu bilimsel araştırmayı ulusal düzeyde dergilerde yayınlayıp ve bilimsel toplantılarda sunabilir.