SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
beden_egitimi_ve_spor_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde İlke ve Yöntemler
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3261001063 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Alpaslan GÖRÜCÜ
Koordinator E-mail alpgorucu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Genel öğretim ilkeleri ile genel/özel öğretim yöntemlerinin tanınması ve beden eğitimi-spor öğretiminde uygulanabilir hale getirilmesi ve bu konuda araştırma yapabilme düzeyine erişilmesi
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 100 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Eğitimle ilgili temel kavramlar Açıkgöz KÜ (1998) Etkili Öğrenme ve Öğretme Bilen M (1998) Plandan Uygulamaya Öğretim Demire Ö (1996) Genel Öğretim Yöntemleri Fidan N (1986) Okulda Öğrenme ve Öğretme Gözütok D (2000) Öğretmenliğimi Geliştiriyorum Gültekin M (2006)
2 Eğitim, öğretim, ders programları ve kapsamı Açıkgöz KÜ (1998) Etkili Öğrenme ve Öğretme Bilen M (1998) Plandan Uygulamaya Öğretim Demire Ö (1996) Genel Öğretim Yöntemleri Fidan N (1986) Okulda Öğrenme ve Öğretme Gözütok D (2000) Öğretmenliğimi Geliştiriyorum Gültekin M (2006)
3 Beden eğitimi programı ve kapsamı Açıkgöz KÜ (1998) Etkili Öğrenme ve Öğretme Bilen M (1998) Plandan Uygulamaya Öğretim Demire Ö (1996) Genel Öğretim Yöntemleri Fidan N (1986) Okulda Öğrenme ve Öğretme Gözütok D (2000) Öğretmenliğimi Geliştiriyorum Gültekin M (2006)
4 Genel öğretim ilkeleri Açıkgöz KÜ (1998) Etkili Öğrenme ve Öğretme Bilen M (1998) Plandan Uygulamaya Öğretim Demire Ö (1996) Genel Öğretim Yöntemleri Fidan N (1986) Okulda Öğrenme ve Öğretme Gözütok D (2000) Öğretmenliğimi Geliştiriyorum Gültekin M (2006)
5 Öğrenme kuramları Açıkgöz KÜ (1998) Etkili Öğrenme ve Öğretme Bilen M (1998) Plandan Uygulamaya Öğretim Demire Ö (1996) Genel Öğretim Yöntemleri Fidan N (1986) Okulda Öğrenme ve Öğretme Gözütok D (2000) Öğretmenliğimi Geliştiriyorum Gültekin M (2006)
6 Öğrenme stratejileri Açıkgöz KÜ (1998) Etkili Öğrenme ve Öğretme Bilen M (1998) Plandan Uygulamaya Öğretim Demire Ö (1996) Genel Öğretim Yöntemleri Fidan N (1986) Okulda Öğrenme ve Öğretme Gözütok D (2000) Öğretmenliğimi Geliştiriyorum Gültekin M (2006)
7 Genel öğretim yöntemleri Açıkgöz KÜ (1998) Etkili Öğrenme ve Öğretme Bilen M (1998) Plandan Uygulamaya Öğretim Demire Ö (1996) Genel Öğretim Yöntemleri Fidan N (1986) Okulda Öğrenme ve Öğretme Gözütok D (2000) Öğretmenliğimi Geliştiriyorum Gültekin M (2006)
8 Genel öğretim yöntemleri Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Küçükahmet L (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri Senemoğlu N (1997) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Sönmez V (1993) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
9 Genel öğretim yöntemleri Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Küçükahmet L (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri Senemoğlu N (1997) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Sönmez V (1993) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
10 Genel öğretim yöntemleri Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Küçükahmet L (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri Senemoğlu N (1997) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Sönmez V (1993) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
11 Beden eğitimi-spor öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Küçükahmet L (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri Senemoğlu N (1997) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Sönmez V (1993) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
12 Öğretim etkinliklerinin planlanması Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Küçükahmet L (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri Senemoğlu N (1997) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Sönmez V (1993) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
13 Öğretim hizmetinin niteliğine etki eden faktörler Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Küçükahmet L (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri Senemoğlu N (1997) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Sönmez V (1993) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
14 Öğretmen yeterlikleri Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Küçükahmet L (1994) Öğretim İlke ve Yöntemleri Senemoğlu N (1997) Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Sönmez V (1993) Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 40 - -
Sunum ve Seminer : - - 1 60
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 2 8
Ödev : 3 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Eğitimle ilgili temel kavramları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 2 Eğitim programları (eğitim-öğretim-ders), genel öğretim ilkeleri, öğrenme kuramları, strateji, yöntem ve teknikleri öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 3 Beden eğitimi özel öğretim yöntemleri, öğretim etkinliklerinin planlanmasını öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 4 Öğretmen yeterliklerini kavrar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20