SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Şükrü Serdar BALCI

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr.Şükrü Serdar BALCI

Farabi Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Sultan HARBİLİ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Mehmet PENSE

Amacı: Spor bilimleri alanında lisansüstü eğitim vermek, yetkin bilim uzmanları yetiştirmek

Vizyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş antrenör potansiyelinin istihdamında aktif rol alabilmek.

Misyon: Sportif alandaki kalifiye ve yetişmiş bilim uzmanı yetiştirmek, spor bilimleriyle ilgil özelliklede sporcu performansının artırılmasına yönelik akademik çalışmalar yapabilecek nitelikte yetkin, bilimsel etik kurallara bağlı kalan bilim uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İnsan organizmasının egzersize ve antrenmana adaptasyonu, sporcu performansının artırılmasına yönelik bilgi edinilmesi ve uygulamasının yapılabilmesi.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri için Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nde belirtilen yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için gerekli şartları ve ayrıca anabilim dalının o dönem için önereceği özel şartları sağlamak gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Spor bilimleri alanıyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri bölümü, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor bölümleri gibi lisans mezunları ile antrenörlük belgesine sahip diğer lisans mezunları anabilim dalımız lisantüstü programlarına başvurabilir

Mezuniyet Şartları: Tezli yüksek lisans programı, dersler ve seminer için 60 AKTS ve uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin ders performanslarının değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde ayrı ayrı açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun bilim uzmanları istenen diğer şartları sağladıktan sonra alanlarıyla ilgili yüksek öğretim kurumlarında akademik personel olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.