SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Sporda Termoregülasyon Metabolizması ve Performansa Etkisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3263001077 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
Koordinator E-mail mpense selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sporda performansı sınırlandıran faktörlerin başında gelen termoregülasyon sistemini inceleyerek, vücut sıcaklığının performansı ne şekilde etkilediğini ve termoregülasyon metabolizmasını öğretmektedir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Termoregülasyonun Fizyolojisi Guyton, AC, Hall, JE. Tıbbi Fizyoloji. (10. Baskı). Çev. H. Çavuşoğlu ve ark. Yüce Yayımları ve Nobel Kitabevleri. 822-832 ve 968-978. Ankara. 2001.
2 Merkezi Reseptörler, Periferal reseptörler, Vücut derin reseptörleri, Termal effektör organlar Brooks, GA., Fahey, TD., White, TP., Baldwin, KM. Exercise Pyhsiology. Chapter 22: Exercise in the Heat and Cold. S. 476-500. McGraw-Hill Companies, Inc. New York. 2000.
3 Vücut Sıcaklık Çeşitleri (Deri Üzeri, İç Sıcaklık) Noyan, A. Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. Meteksan A.Ş. 957-974. Ankara. 2000.
4 Termoregülasyonun Nörofizyolojisi Powers, SK., Howley, ET. Exercise Pyhsiology. Chapter 12: Temperature Regulation. S. 245-261. Brown&Benchmark Communication Inc. USA. 1994
5 Isı Oluşumunun Metabolizması, Roberts, WO. Cold-Related injury in athletes and active people, Principles and practice of primery care sports medicine, Ed. By Carrett WE, Kirkandall DT, Squire D, Chapter 28. 2000.
6 Vücut Sıcaklığının Ayarlanması Guyton, AC, Hall, JE. Tıbbi Fizyoloji. (10. Baskı). Çev. H. Çavuşoğlu ve ark. Yüce Yayımları ve Nobel Kitabevleri. 822-832 ve 968-978. Ankara. 2001
7 Vücut Sıcaklığı Dengesi (Termogenezis) ve Isı Kaybının (Termolizis) Metabolizması Powers, SK., Howley, ET. Exercise Pyhsiology. Chapter 12: Temperature Regulation. S. 245-261. Brown&Benchmark Communication Inc. USA. 1994.
8 Dış Ortam ile Isı Alışverişi (Radiation, Conduction,Convection, Evaparation) Noyan, A. Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. Meteksan A.Ş. 957-974. Ankara. 2000.
9 Vücut Sıcaklığını Kontrol Eden Merkezler ve Afferent Yollar Guyton, AC, Hall, JE. Tıbbi Fizyoloji. (10. Baskı). Çev. H. Çavuşoğlu ve ark. Yüce Yayımları ve Nobel Kitabevleri. 822-832 ve 968-978. Ankara. 2001.
10 Vücut İçinde Isı Dağılımı Guyton, AC, Hall, JE. Tıbbi Fizyoloji. (10. Baskı). Çev. H. Çavuşoğlu ve ark. Yüce Yayımları ve Nobel Kitabevleri. 822-832 ve 968-978. Ankara. 2001.
11 Termoregülasyonda Yaş ve Cinsiyet Farklılıkları Powers, SK., Howley, ET. Exercise Pyhsiology. Chapter 12: Temperature Regulation. S. 245-261. Brown&Benchmark Communication Inc. USA. 1994.
12 Sıcak ve Soğuk Ortamda Egzersiz ve Ortaya Çıkan Semptomlar Powers, SK., Howley, ET. Exercise Pyhsiology. Chapter 12: Temperature Regulation. S. 245-261. Brown&Benchmark Communication Inc. USA. 1994.
13 Egzersiz Sırasında Termal Olaylar Powers, SK., Howley, ET. Exercise Pyhsiology. Chapter 12: Temperature Regulation. S. 245-261. Brown&Benchmark Communication Inc. USA. 1994.
14 Bulunan Ortam Sıcaklığına Adaptasyon Brooks, GA., Fahey, TD., White, TP., Baldwin, KM. Exercise Pyhsiology. Chapter 22: Exercise in the Heat and Cold. S. 476-500. McGraw-Hill Companies, Inc. New York. 2000.
15 Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 66
Final : 1 72
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 3
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama, Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve 4
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 PC Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 9 Yapılan Deneysel Çalışmaların Ulusal ve Uluslararası Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 10 Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi 4
D.Ö.Ç. 11 Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 12 Hayat Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20