SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Sporda Vücut Sıvı Metabolizması ve Performansa Etkisi
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3263001076 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
Koordinator E-mail mpense selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç.Dr. Mehmet PENSE
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sporda performansı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi olan hidrasyon metabolizmasının işleyişinin ve fizyolojisinin açıklanmasına yardımcı olunması amaçlanmıştır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Vücut Sıvı Sisteminin Bölümleri, Guyton, AC, Hall, JE. Tıbbi Fizyoloji. (10. Baskı). Çev. H. Çavuşoğlu ve ark. Yüce Yayımları ve Nobel Kitabevleri. 822-832 ve 968-978. Ankara. 2001.
2 Hücre İçi Sıvı Kompartımanı, İçeriği ve Fonksiyonu, Konopka, P.(2000). Spor Beslenmesi, Ankara.
3 Hücrelerarası Sıvı Kompartımanı, İçeriği ve Fonksiyonu, McArdle WD, Katch FL, Katch VL.(1996). Energy, Nutrution and Human Performance, Exercise Physiology, Fourth Edition, Baltimore, Willams and Wilkins.
4 Hücre Dışı Sıvı Kompartımanı, İçeriği ve Fonksiyonu, Leutholtz B, Kreider RB. Optimizing Nutrition for Exercise and sport, Wilson T, temple NJ Edt. In Nutrtitional Health: Strategies for disease Prevention. Totowa, New Jersey. Humana Pres Inc.
5 Hücrelerarası Sıvı Alışverişi ve İşleyişi, Ersoy, G. (2005). Egzersiz ve Spor Performansı için Beslenme, Ankara
6 Kan Hacmi ve Vücut Sıvılarının İyonik İçerikleri, Leutholtz B, Kreider RB. Optimizing Nutrition for Exercise and sport, Wilson T, temple NJ Edt. In Nutrtitional Health: Strategies for disease Prevention. Totowa, New Jersey. Humana Pres Inc
7 Vücut Sıvısının Düzenlenmesi, Osmotik Denge ve Düzenlenmesi, Guyton, AC, Hall, JE. Tıbbi Fizyoloji. (10. Baskı). Çev. H. Çavuşoğlu ve ark. Yüce Yayımları ve Nobel Kitabevleri. 822-832 ve 968-978. Ankara. 2001.
8 Sıvı Elektrolit Dengesinin Düzenlenmesinde Böbreklerin Rolü, Sıvı Artışı ve Sıvı Kayıpları, Leutholtz B, Kreider RB. Optimizing Nutrition for Exercise and sport, Wilson T, temple NJ Edt. In Nutrtitional Health: Strategies for disease Prevention. Totowa, New Jersey. Humana Pres Inc.
9 Asit Baz Dengesi ve Phın Düzenlenmesi, Kimyasal Tampon Sistemler ve Asit Baz Dengesinin Düzenlenmesinde Akciğer ve Böbreklerin Rolü, Ersoy, G. (2005). Egzersiz ve Spor Performansı için Beslenme, Ankara
10 Egzersizde Sıvı Kaybı ve Nedenleri, Ersoy, G. (2005). Egzersiz ve Spor Performansı için Beslenme, Ankara
11 Vücutta Hipohidrasyonun ve Dehidrasyonun Oluşumu, Leutholtz B, Kreider RB. Optimizing Nutrition for Exercise and sport, Wilson T, temple NJ Edt. In Nutrtitional Health: Strategies for disease Prevention. Totowa, New Jersey. Humana Pres Inc.
12 Hipohidrasyonun ve Dehidrasyonun Önlenmesinde Gerekli Tedbirler, Leutholtz B, Kreider RB. Optimizing Nutrition for Exercise and sport, Wilson T, temple NJ Edt. In Nutrtitional Health: Strategies for disease Prevention. Totowa, New Jersey. Humana Pres Inc.
13 Hidrasyon Durumunun Dengede Tutulmasında Yapılması Gerekenler, McArdle WD, Katch FL, Katch VL.(1996). Energy, Nutrution and Human Performance, Exercise Physiology, Fourth Edition, Baltimore, Willams and Wilkins.
14 Egzersiz Öncesi, Sırası ve Sonrasında Sıvı Tüketimi, Konopka, P.(2000). Spor Beslenmesi, Ankara
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 9
Sunum ve Seminer Hazırlama : 3 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : 1 9
Ödev : 2 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 3
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 4
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama, Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 PC Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20