SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Sporda Ergojenik yardım
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3263001073 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
Koordinator E-mail mpense selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sportif performansın artırılmasında karşılaşılan bir takım engellerin ergojenik yardımcılar vasıtasıyla kaldırılması esaslarının belirlenmesidir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik Anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sportif Performansı Sınırlayan Faktörler (Spor performansının gelişimi, spor performansının sınırları) Williams M.H. (1997). Ergongenics Edge. Human Kinetics.
2 Sportif Performansı Sınırlayan Faktörler (Sporda başarı ve spor eğitimi, sportif performansın faktörleri) Williams M.H. (1997). Ergongenics Edge. Human Kinetics.
3 Spor Ergojenikleriyle performansta engellerin kırılması (Fiziksel güç, Mental Kuvvet ve mekaniksel avantaj) Ersoy, G. Karakaya, G. (2005). Besinsel Ergojenik Yardım, Ankara.
4 Spor Ergojenik Yardımcıların Sınıfları (Besinsel yardım, farmakolojik yarım, fizyolojik yardım, psikolojik yardım, mekaniksel/biyomekaniksel yardım). Williams M.H. (1997). Ergongenics Edge. Human Kinetics.
5 Besinsel Yardım (Besinsel Spor Ergojenikleri). Ersoy, G. Karakaya, G. (2005). Besinsel Ergojenik Yardım, Ankara.
6 Besinsel Yardım (Besinsel Spor Ergojenikleri). Williams M.H. (1997). Ergongenics Edge. Human Kinetics.
7 Farmakolojik Yardım (Farmakolojik Spor Ergojenikleri). Williams M.H. (1997). Ergongenics Edge. Human Kinetics.
8 Farmakolojik Yardım (Farmakolojik Spor Ergojenikleri). Ersoy, G. Karakaya, G. (2005). Besinsel Ergojenik Yardım, Ankara.
9 Fizyolojik Yardım (Fizyolojik Spor Ergojenikleri) Williams M.H. (1997). Ergongenics Edge. Human Kinetics.
10 Fizyolojik Yardım (Fizyolojik Spor Ergojenikleri) Ersoy, G. Karakaya, G. (2005). Besinsel Ergojenik Yardım, Ankara.
11 Psikolojik Yardım (Psikolojik Spor Ergojenikleri) Ersoy, G. Karakaya, G. (2005). Besinsel Ergojenik Yardım, Ankara.
12 Psikolojik Yardım (Psikolojik Spor Ergojenikleri) Williams M.H. (1997). Ergongenics Edge. Human Kinetics.
13 Biyomekanik Yardım (Biyomekanik Spor Ergojenikleri) Ersoy, G. Karakaya, G. (2005). Besinsel Ergojenik Yardım, Ankara.
14 Biyomekanik Yardım (Biyomekanik Spor Ergojenikleri) Ersoy, G. Karakaya, G. (2005). Besinsel Ergojenik Yardım, Ankara.
15 Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 54
Final : 1 84
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama, Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç-Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 9 Yapılan Deneysel Çalışmaların Ulusal ve Uluslararası Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi 3
D.Ö.Ç. 10 Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi 4
D.Ö.Ç. 11 Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 12 Hayat Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20