SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Sporda Beslenme İlkeleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3263001072 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
Koordinator E-mail mpense selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PENSE
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Beslenmenin temel ilkeleri doğrultusunda, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık ve performans üzerine etkilerini inceleyerek, spor branşlarına yönelik beslenme strateji ve planlamasını öğretmektedir
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Beslenme ve Sporcu Beslenmesine Giriş McArdle WD, Katch FL, Katch VL.(1996). Energy, Nutrution and Human Performance, Exercise Physiology, Fourth Edition, Baltimore, Willams and Wilkins.
2 Karbonhidratlar (Tanımları,Özelikleri, Kaynakları, İnsanda Kullanımları, Gereksinim) Baysal, A. (2002). Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayım. 9. Baskı.
3 Karbonhidratların Sporcu Beslenmesindeki Yeri Güneş, Z. (2000). Spor ve Beslenme/Antrenör ve Sporcu El Kitabı, Ankara.
4 Proteinler (Nedir? Genel Özelikleri, Kaynakları, İnsanda Kullanımı,Gereksinim, Sporcu Beslenmesindeki Yeri) Ersoy, G. (2005). Egzersiz ve Spor Performansı için Beslenme, Ankara.
5 Yağlar (Nedir? Özellikleri, İnsanda Kullanımı, Sporcu Beslenmesindeki Yeri). Clark, Nancy. (2001). Sports Nutrition Guide Book. Third edition. Copyrighted Material. USA
6 Vitaminler (Nedir? Özelikleri, Gereksinim, Sporcu Beslenmesindeki Yeri) Ryan, Monıque. (2002). Sport Nutrition for Endurance Athletes. Copyrighted Material. USA.
7 Mineraller (Nedir? Kaynakları, Gereksinim, Sporcu Beslenmesindeki Yeri) Maughan, RJ. (2001). Sport Nutrution. What is it ? Nutrition.
8 Su (Hayatımızdaki Önemi, Sporcu Beslenmesindeki Yeri) Maughan, RJ. (2001). Sport Nutrution. What is it ? Nutrition.
9 Enerji Nedir? (Enerji Hesaplama Yöntemleri, Sporcuların Enerji Gereksinimleri), Enerji Sistemleri Leutholtz B, Kreider RB. Optimizing Nutrition for Exercise and sport, Wilson T, temple NJ Edt. In Nutrtitional Health: Strategies for disease Prevention. Totowa, New Jersey. Humana Pres Inc..
10 Müsabaka Dönemi Sporcu Beslenmesinde Öneriler Clark, Nancy. (2001). Sports Nutrition Guide Book. Third edition. Copyrighted Material. USA.
11 Sporcularda Kilo Sorunları Güneş, Z. (2000). Spor ve Beslenme/Antrenör ve Sporcu El Kitabı, Ankara.
12 Sporcularda Yeme Bozukluğu Davranışları Üstdal, M. ve Köker, A.(1997). Spor Dallarında Beslenme ve Yüksek Performans Bilgisi, Kayseri.
13 Ergojenik Yardım ve Doping Charles E. Yesalis, ScD, Editor. (2003). Anabolic Steroids in Sport and Exercise, Second Edition, USA.
14 Menü Planlama Yöntemleri(Öğünlere ait Menü Örnekleri, Seçimsiz Menülerde Yer Alabilecek Yiyecek Grupları, Ara Öğünlerde Tüketilebilecek Besinler vs.) Ersoy, G. (2005). Egzersiz ve Spor Performansı için Beslenme, Ankara
15 Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 3 40
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 6
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 2
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama, Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 2
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi 2
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20