SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Spor Bilimlerinde Araştırma Süreci ve Paket Programlar ile Veri Analizi - 1
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3263001057 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Şükrü Serdar BALCI
Koordinator E-mail ssbalci selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Şükrü Serdar BALCI
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Spor bilimlerinde araştırma ve süreçlerini öğrenme, elde edilen verilerin incelenmesi ve bunların spor bilimleri alanında kullanımına yönelik kuramsal bilgileri ve uygulama becerilerini sağlama.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik ve uygulamalı anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtılması konular, kaynaklar, dersin işlenişi hakkında bilgi verilmesi ve derse genel giriş. Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA. Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge.
2 Temel kavram, ilke ve yaklaşımlar Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
3 Araştırma eğitimi süreç ve teknikleri, planlama Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
4 Araştırma projesi, amaç, hipotezler Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
5 SPSSe giriş ve SPSS menüleri Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
6 Dağılımları tanımlayıcı istatistikler, veri sınıflama, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
7 Ortalama Ölçüleri, Yaygınlık ölçüleri, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
8 İki yada daha fazla değişkenin tablo ve grafik yardımıyla incelenmesi, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
9 Standartlaştırma Z ve T skorları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
10 Normal Dağılım, Hipotez testlerinin aşamaları, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
11 Parametrik hipotez testleri, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
12 Parametrik olmayan hipotez testleri, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
13 Performans testlerinde geçerlilik ve güvenirlilik, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
14 Çok etmenli denemeler, SPSS uygulamaları Alpar R (2001) Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Morrow J, Jackson AW, Disch JG, Mood DP (2000) Measurement and Evaluation in Human Performance, Second Edition, USA., Ntoumanis N (2001) Step-by-Step Guide to SPSS for Sport & Exercise Studies, Florence, KY, USA: Routledge., Ural A, Kılıç İ (2005) Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analiz, SPSS 12.0 for Windows, Detay Yayıncılık
15 Değerlendirme
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 6 100
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 6 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 5 10
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bilimsel araştırma temel kavramları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 2 Spor bilimlerinde araştırma ilke ve yaklaşımları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Spor bilimlerinde araştırma süreçlerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 Literatür tarama ve yazma sürecini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 5 Kurallara uygun kaynakça oluşturmayı öğrenir 4
D.Ö.Ç. 6 Spor bilimlerinde ölçüm sonucu elde edilen verileri analiz etmeyi öğrenir 4
D.Ö.Ç. 7 Bulguları yorumlamayı öğrenir 4
D.Ö.Ç. 8 Amaç ve problem cümlesi yazmayı öğrenir 4
D.Ö.Ç. 9 Hipotez oluşturmayı öğrenir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20