SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
antrenorluk_egitimi_ Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Spor Biyomekaniği
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3263001034 3 / 0 6
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Erbil HARBİLİ
Koordinator E-mail eharbili selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Erbil HARBİLİ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Spor hareketlerinin biyomekanik analizinde gerekli olan teorik alt yapının oluşturulması ve mekanik ilkelerin sporda uygulama alanlarının kavranmasını sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 40 0 0 0 40 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Teorik anlatım
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtılması konular, kaynaklar, dersin işlenişi hakkında bilgi verilmesi ve derse genel giriş Hay, J.G. (1978) Biomechanics of Sport Techniques. Printice Hall Inc., Englewood Cliffts, USA
2 Biyomekaniğin tanımı, tarihsel süreci ve biyomekanik yaklaşımlar Hay, J.G. (1978) Biomechanics of Sport Techniques. Printice Hall Inc., Englewood Cliffts, USA
3 Uygulamalı biyomekanik Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA
4 Şekil değiştirebilir cisim mekaniği Nigg B.M., Herzog, W., (1999) Biomechanics of the Musculo-Skeletal System. John Wiley&Sons LTD., England.
5 Akışkanlar mekaniği Nigg B.M., Herzog, W., (1999) Biomechanics of the Musculo-Skeletal System. John Wiley&Sons LTD., England
6 Katı cisim mekaniği Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA.
7 Spor hareketlerinde statik hesaplamalar Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA
8 Spor hareketlerinde dinamik (kinetik ve kinematik) hesaplamalar Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA.
9 Spor biyomekaniğinde kullanılan cihazlar ve ölçüm sistemlerinin tanıtılması (Hareket analizi, kuvvet platformu ve Elektromiyografi EMG) Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA.
10 Spor biyomekaniğinde yer tepki kuvvetlerinin ölçülmesi Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA
11 Spor biyomekaniğinde iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) hareket analizi-veri toplama Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA.
12 Spor biyomekaniğinde iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) hareket analizi-veri analizi Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA.
13 Spor biyomekaniğinde EMG kullanımı Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA.
14 Spor biyomekaniğinde teknolojiden yararlanma ve teknolojik ilerlemenin takip edilmesi-Yeni yaklaşımlar Winter, D.A. (2005) Biomechanics and Motor Control of Human Movement. John Wiley & Sons, Inc. USA
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 32
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 32
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 32
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hareketin insan vucudu ve spor malzemesi üzerine etkilerini mekanik kavramlarla açıklayabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Spor hareketlerinin mekanik analizinde kullanılabilen donanımların tanıtılması 4
D.Ö.Ç. 3 Spor biyomekaniğinde veri toplama, veri analizi ve değerlendirilmesi gibi süreçlerin öğrenilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Bilgiyi derleme becerisi gelişir 4
D.Ö.Ç. 5 Teknolojiyi kullanarak sunum yapma becerisi gelişir 4
D.Ö.Ç. 6 Problemi tanımlama ve probleme çözüm yollarını öğrenir 3
D.Ö.Ç. 7 Etkili ve hedefe yönelik çalışma yapma becerisinde gelişme 3
D.Ö.Ç. 8 Araştırma deseni oluşturma kabiliyetinde gelişim 2
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20