SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Anatomi temel kavramlarını öğrenir.
P.Ç.2 Anatomi alanında kullanılan temel ve özel metot/teknikleri öğrenir.
P.Ç.3 Rutin çalışmalar için anatomi laboratuvarını hazırlamayı öğrenir.
P.Ç.4 Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir
P.Ç.5 Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir
P.Ç.6 Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
P.Ç.7 Evcil memeli hayvanlara deneysel amaçlı enjeksiyon yapmayı öğrenir.
P.Ç.8 Lisans seviyesinde eğitim ve öğretim becerisine sahip olur.
P.Ç.9 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler