SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ameliyathane_hizmetleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Kazalarda İlk Yardım ve Uygulama
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 3273001012 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. İlhan ECE
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör.Dr. İlhan ECE
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Hastalıkların tıbbi yönü ile ilgili bilgi kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze eğitim, ev ödevi, seminer sunumu, vaka çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İlk Yardımda Hasta Değerlendirmesi Schwartzs Principles of Surgery
2 Temel Yaşam Desteği Schwartzs Principles of Surgery
3 Temel Yaşam Desteği Schwartzs Principles of Surgery
4 Kanama ve Yaralanmalarda İlk Yardım Schwartzs Principles of Surgery
5 Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım Schwartzs Principles of Surgery
6 Sıcak Çarpmaları ve Donmalar Schwartzs Principles of Surgery
7 Zehirlenmeler Schwartzs Principles of Surgery
8 Yanıklar Schwartzs Principles of Surgery
9 Ev Kazaları Schwartzs Principles of Surgery
10 Afetler ve Afet Yönetimi Schwartzs Principles of Surgery
11 Deprem ve Su Baskınları Schwartzs Principles of Surgery
12 Nükleer ve Biyolojik Afetler Schwartzs Principles of Surgery
13 Triyaj ve Hasta Taşıma Schwartzs Principles of Surgery
14 Triyaj ve Hasta Taşıma Schwartzs Principles of Surgery
15 Genel Sınav
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : 14 2
Projeler : - -
Ödev : 1 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi Kazandırır. 4
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi Kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi Kazanır. 4
D.Ö.Ç. 4 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi Kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20