SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ameliyathane_hizmetleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Cerrahide Hasta ve Çalışan Güvenliği
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3273001006 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şahin
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Cerrahi ünitelerinde hasta ve çalışan güvenliği için olası risklerin belirlenmesi, güvenli bir ortam sağlanması, güvenli hizmet sunulması ve hizmet sunumunda kalitenin arttırılması için temel bilgileri ve yöntemleri öğretmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze eğitim, ev ödevi, seminer sunumu, vaka çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 HASTA VE ÇALIŞAN GUVENLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
2 HASTA VE ÇALIŞAN GUVENLİĞİNE YÖNELIK POLİTİKALAR-1 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
3 HASTA VE ÇALIŞAN GUVENLİĞİNE YÖNELIK POLİTİKALAR-2 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
4 HASTA VE ÇALIŞAN AÇISINDAN FİZİKSEL RİSKLER-1 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
5 HASTA VE ÇALIŞAN AÇISINDAN FİZİKSEL RİSKLER-2 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
6 HASTA VE ÇALIŞAN AÇISINDAN KIMYASAL RİSKLER-1 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
7 HASTA VE ÇALIŞAN AÇISINDAN KIMYASAL RİSKLER-1 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
8 HASTA VE ÇALIŞAN AÇISINDAN PSİKOSOSYAL RİSKLER Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
9 HASTANE ÇALIŞANLARINDA TUKENMİŞLİK SENDROMU Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
10 ÇALIŞAN AÇISINDAN MESLEK RİSKLERI Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
11 HASTA VE ÇALIŞAN AÇISINDAN ERGONOMI Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
12 HASTA VE ÇALIŞAN GUVENLİĞİ AÇISINDAN İŞYERİ PERSONELININ GÖREV SORUMLULUKLARI Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
13 HASTA VE ÇALIŞAN GUVENLİĞİNIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR-1 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
14 HASTA VE ÇALIŞAN GUVENLİĞİNIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR-2 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi, Berna Arda,Esin Kahya,Tamay Gül (Ankara 2004).
15 Final Sınavı
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 7
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 3
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi 33
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20