SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ameliyathane_hizmetleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3273001002 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü DOÇ DR BİROL ÖZKALP
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili kavramları ve bunların ameliyathane ortamında uygulanması becerisini öğretir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 0 0 0 100 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüz yüze eğitim, ev ödevi, seminer sunumu, vaka çalışmaları
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyona giriş GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
2 Enfeksiyon ve Enfeksiyon etkenleri GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
3 Dezenfeksiyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
4 Anti sepsi-Cerrahi anti sepsi GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
5 Sterilizasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
6 Sanitizasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
7 Fiziksel yöntemlerle yapılan sterilizasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
8 Mekanik yollarla yapılan sterilizasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
9 Kimyasal metotlarla yapılan sterilizasyon GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
10 Sterilizasyon ünitelerin yapısı GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
11 Yoğun bakım, cerrahi ünitelerin, Ameliyathane sanitizasyonu kontrolü ve sterilizasyonu GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
12 Cerrahi ünitelerin Dezenfeksiyonu ve kontrolü GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
13 Ameliyathanelerin Dezenfeksiyonu ve kontrolü GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
14 Dezenfektenlere karşı mikroorganizmaların direnç ve gelişimi GENEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
15 GENEL SINAV
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   1 100
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : 1 4
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve 3
D.Ö.Ç. 2 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 4 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 7 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi 3
D.Ö.Ç. 8 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20