SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3245000001VİROLOJİDE KULLANILAN İNVİTRO SİSTEMLERİNİN HAZIRLANMASI 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245000002VİROLOJİK KONTROL İÇİN ALINAN MARAZİ MADDENİN HAZIRLANMAS3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245000003VİRUSLARDA ENFEKSİYÖZİTE GÜÇ TAYİNİ 3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245000004VİRUSLARIN İDENTİFİKASYONUNDA KULLANILAN SEROLOJİK METOTLAR3Prof.Dr.Orhan YAPICI
3245000005KULLANILAN VASATLARIN FİLTRASYONU VE STERİLİZASYONU 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245000006VİROLOJİ LABORATUVARLARININ VE LABORATUVARLARDA KULLANILAN MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE STERİLİZASYONU 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245000007DOKU KÜLTÜRLERİNDE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ 3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245000008MONOKLONAL ANTİKORLARIN HAZIRLANMASI 3Prof.Dr.Oya BULUT
3245001000VİRUSLARIN GENEL KARAKTERLERİ 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001001VİROLOJİDE KULLANILAN İN VİTRO SİSTEMLER 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001002VİROLOJİK KONTROL İÇİN MARAZİ MADDE ALINMASI 3Prof.Dr.Atilla ŞİMŞEK
3245001003VİRUSLARDA ENFEKSİYÖZİTE GÜÇ TAYİNİ 3Prof.Dr.Orhan YAPICI
3245001004VİRUSLARIN İDENTİFİKASYONUNDA KULLANILAN SEROLOJİK METOTLAR3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001005DNA VİRUSLARINDA REPLİKASYON 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001006RNA VİRUSLARINDA REPLİKASYON 3Prof.Dr.Atilla ŞİMŞEK
3245001007VİRÜSLERİN SINIFLANDIRMA İLKELERİ 3Prof.Dr.Orhan YAPICI
3245001008VİROLOJİ LABORATUVARLARINDA KULLANILAN VASATLAR 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001009VİROLOJİ LABORATUVARLARININ VE LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEMELERİN TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE STERİLİZASYONU 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001010VİRÜSLERİN HÜCRELERDE MEYDANA GETİRDİĞİ PATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER 3Prof.Dr.Atilla ŞİMŞEK
3245001011VİRAL PATOGENEZ İNFEKSİYON VE VİRÜSLERİN VÜCUTTA YAYILMASI 3Prof.Dr.Orhan YAPICI
3245001012VİRÜS KONAKÇI İLİŞKİLERİ 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001013DOKU KÜLTÜRLERİNİN KONSERVESİ VE MUHAFAZASI 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001014VİRAL İNFEKSİYONLARDA İMMUNOLIJİ 3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245001015PERSİSTE ENFEKSİYONLARDA MEKANİZMASI 3Prof. Dr. Orhan YAPICI
3245001016VİRAL HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001017VİRAL HASTALIKLARIN İZLENMESİ, KONTROLÜ VE ERADİKASYONU 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001018PAPOVA VİRÜSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE OLUŞTURDUĞU HASTALIKLAR 3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245001019ADENOVİRÜSLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR 3Prof.Dr. Oya BULUT
3245001020HERPESVİRÜSLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR 3Prof.Dr.Oya BULUT
3245001021PİCORNAVİRÜSLAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR 3Prof.Dr.Oya BULUT
3245001022CALİCİVİRÜSLAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR 3Prof.Dr.Oya BULUT
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3245000009DOKU KÜLTÜRLERİNİN HAZIRLANMASI 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245000010KANATLILARIN VİRAL ENFEKSİYONLARININ VİROLOJİK TEŞHİSİ 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245000011KANATLILARIN VİRAL ENFEKSİYONLARININ SEROLOJİK TEŞHİSİ3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245000012İMMUNFLORESANS TEST TEKNİKLERİ 3Prof. Dr. Orhan YAPICI
3245000013PLAK TEST UYGULAMALARI 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245000014VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEŞHİSİNDE ELEKTROFOREZ 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245000015VİRAL TEŞHİSTE HEMAGLUTİNASYON TESTİ 3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245000016VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEŞHİSİNDE AGAR JEL PRESİPİTASYON TESTİ 3Prof.Dr.Oya BULUT
3245001023TOGAVİRÜSLAR VE FLAVİVİRUSLAR, OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR3Prof.Dr.Orhan YAPICI
3245001024PARAMYXOVİRÜSLAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001025RHABDOVİRÜSLAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001026RETROVİRÜSLAR VE OLUŞTURDUKLARI HASTALIKLAR 3Prof.Dr.Atilla ŞİMŞEK
3245001027SLOW VİRUS ENFEKSİYONLARI 3Prof.Dr.Orhan YAPICI
3245001028VEKTÖRLÖRLE BULAŞAN HASTALIKLAR 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001029ABORTA NEDEN OLAN HASTALIKLAR 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001030MONOKLONAL ANTİKORLAR 3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245001031İNTORFERENS-İNTERFERON 3Prof. Dr. Orhan YAPICI
3245001032VİROLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILAN BİYOTEKNOLOJİK METOTLAR3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001033DOKU KÜLTÜRLERİ 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001034DOKU KÜLTÜRLERİNİN HAZIRLANMASI 3Prof. Dr. Atilla ŞİMŞEK
3245001035VİRAL ONKOGENEZİSİN MEKANİZMALARI 3Prof.Dr.Orhan YAPICI
3245001036KANATLILARDA DNA VİRUS ENFEKSİYONLARI 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001037KANATLILARDA RNA VİRUS ENFEKSİYONLARI 3Prof. Dr. Sibel YAVRU
3245001038KANATLILARIN VİRAL ENFEKSİYONLARININ VİROLOJİK TEŞHİSİ 3Prof.Dr.Atilla ŞİMŞEK
3245001039KANATLILARIN VİRAL ENFEKSİYONLARININ SEROLOJİK TEŞHİSİ 3Prof. Dr. Orhan YAPICI
3245001040İMMUNFLORESANS TEST TEKNİKLERİ 3Doç. Dr. Oğuzhan AVCI
3245001041PLAK TEST UYGULAMALARI 3Prof.Dr.Oya BULUT
3245001042VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEŞHİSİNDE ELEKTROFOREZ 3Prof.Dr.Oya BULUT
3245001043VİRAL TEŞHİSTE HEMAGLUTİNASYON TESTİ 3Prof.Dr.Oya BULUT
3245001044VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEŞHİSİNDE AGAR JEL PRESİPİTASYON TESTİ 3Prof.Dr.Oya BULUT