SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_mikrobiyoloji Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Hastalık etkeni mikroorganizmaları tanır
P.Ç.2 Hastalık etkeni mikroorganizmaları tanımaya yönelik testleri yapar
P.Ç.3 Uyguladığı testlerin kalibrasyon ve kontrollarını yapabilir