SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
tibbi_laboratuvar_bilimleri Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
(DÖNEM Güz)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3275001002GIDALARDA MİKROBİYAL ANALİZ YÖNTEMLERİ3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001004MİKROORGANİZMA SAYIM YÖNTEMLERİ3Doç. Dr. Ahmet UYSAL
3275001006MİKROORGANİZMALARDA MOLEKÜLER TİPLENDİRME YÖNTEMLERİ3Doç. Dr. Ahmet UYSAL
3275001009BAKTERİYOFAJLAR VE FAJ TİPLENDİRME3Doç. Dr. Ahmet UYSAL
3275001010POLİMORFİZMLER VE MUTASYON2Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001012PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜMÜ2Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001015TEK GEN HASTALIKLARI2Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001016KROMOZOMAL HASTALIKLAR2Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001018HÜCRE YAŞLANMASI VE GENETİĞİ2Yrd.Doç.Dr. Nesrin TURAÇLAR
3275001019VİRAL HEPATİTLER VE TEŞHİS YÖNTEMLERİ3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001022BAKTERİLERDE GEN AKTARIM MEKANİZMALARI3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001025TIBBİ MİKROBİYOLOJİ3DOÇ DR. BİROL ÖZKALP
3275001026MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001030PATOLOJİK YÖNTEMLER2Prof.Dr.Mustafa Kemal ÇİFTÇİ
3275001031VİROLOJİK YÖNTEMLER2Prof. Dr. Sibel YAVRU
3275001033TIBBİ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ1Yrd.Doç.Dr. Esma MENEVŞE
3275001035TIBBİ LABORATUVAR KİMYASI3Yrd.Doç.Dr. Fatih SEVGİ
3275001038BİYOORGANİK KİMYA3Yrd.Doç.Dr. Fatih SEVGİ
(DÖNEM Bahar)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
3275001001MİKROORGANİZMALARDA ANTİ MİKROBİYAL DUYARLILIK TESTLERİ VE D.M.3Öğr.Gör.Dr.İlknur Karalezli
3275001003GRAM NEGATİF BAKTERİLER VE TEŞHİS METOTLARI3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001005MUTAJENLER VE BAKTERİYEL MUTAJENİTE TESTLERİ3Doç. Dr. Ahmet UYSAL
3275001007GRAM POZİTİF BAKTERİLER VE TEŞHİS METOTLARI3Doç. Dr. Ahmet UYSAL
3275001008GIDA ENDÜSTRİSİNDE ÖNEM TAŞIYAN MİKROBİYAL PATOJENLER3Doç. Dr. Ahmet UYSAL
3275001011MUTASYON OLUŞ MEKANİZMALARI2Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001013KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ2Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001014İMMÜNOGENETİK2Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001017MULTİFAKTORİYEL HASTALIKLAR2Yrd.Doç.Dr.Nesrin Turaçlar
3275001020MİKROORGANİZMALARDA NÜKLEİK ASİT AMPLİFİKASYON METOTLARI3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001021BAKTERİYEL PLAZMİTLER VE İZOLASYON METOTLARI3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001023ANAEROBİK BAKTERİLER VE TEŞHİS METOTLARI3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001024TEMEL BİYOKİMYA3Yrd.Doç.Dr. Fatih SEVGİ
3275001027SPEKTROSKOPİK ÖLÇÜM METOTLARI3Yrd.Doç.Dr. Fatih SEVGİ
3275001028SEROLOJİK VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLER3Doç. Dr. Mustafa Onur ALADAĞ
3275001036MOLEKÜLER GENETİĞE GİRİŞ3Yrd.Doç.Dr.Nesrin TURAÇLAR
3275001037KLİNİK VE UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ3Öğr.Gör.Dr.İlknur Karalezli