SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Moleküler genetik hastalıklara moleküler yaklaşımı bilir.
P.Ç.2 Sitogenetik hastalıklara genetik yaklaşımı bilir
P.Ç.3 Sitogenetik analiz yöntemlerini bilir ve uygular
P.Ç.4 İnsitu Hibridizasyonun Tıbbi Genetikte uygulama alanlarını bilir.
P.Ç.5 Moleküler genetik yöntemleri bilir ve uygular.
P.Ç.6 Genetik laboratuvar kuruluşunu ve uygulanması gereken kuralları bilir.
P.Ç.7 Moleküler genetik hastalıkların oluşum mekanizmalarını bilir ve tanır.
P.Ç.8 Tıbbi Genetik kapsamında yapılan araştırma ve rutin uygulamaları bilir ve uygular.
P.Ç.9 Tıbbi Genetik kapsamında ayapılan rutine ve araştırma uygulamalarını yapabilecek teorik ve pratik bilgiye sahiptir