SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Yrd.Doç.Dr.Hilal ARIKOĞLU

Erasmus Koordinatör: Dr.Dudu ERKOÇ KAYA

Farabi Koordinatör: Dr.Dudu ERKOÇ KAYA

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Hilal ARIKOĞLU

Amacı: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında teknik ve bilimsel anlamda temel oluşturucu nitelikte eğitim vermek, araştırma yapabilen, sonuçları yorumlayabilen, klinik olayları hücresel ve moleküler düzeydeki mekanizmalar ile bağdaştırabilecek bakış açısını kazanmış lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında eğitim almış, uygulamalı araştırmalar yapabilen, analitik düşünen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı güncel gelişmeleri takip eden ilkeli lisansüstü öğrenciler yetiştirmektir.

Misyon: Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalımız, donanımlı teknik ve bilimsel alt yapısı ile uluslararası düzeyde araştırma yapabilen, elde ettiği verileri klinikle entegre edebilen ve ülke bilimine katkı sağlayan bir bölüm olmayı kendine misyon edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetiğin insan yaşamında ve hastalıklarındaki yerini ve önemini kavramaya yönelik, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik mekanizmalar, hücreler arası etkileşimler ve organizasyonu konularını kapsayan teorik dersler gerçekleştirilmektedir. Teorik derslerin yanı sıra öncelikle laboratuar çalışma prensiplerinin kazandırılması ve sonrasında teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamaya yönelik mikroskop çalışmaları, hücre kültürü çalışmaları, kromozom analizleri ile DNA ve RNA temelli moleküler teknikleri uygulama, elde edilen bulguları analiz etme, problemle karşılaşılması durumunda çözüm üretebilme becerilerinin kazandırılması uygulamalı derslerle sağlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu veya Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans mezunu olmalıdırlar. Yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Dalı Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi 4. maddede adı geçen fakültelerin Tıbbi Biyoloji bölümlerinde akademik kadrolara da başvurabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar doktora programlarına başvuru yapabilirler.