SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Hücre yapı ve işleyişini öğrenir
P.Ç.2 Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında araştırma yapabilir
P.Ç.3 Klinik olayları hücresel ve moleküler düzeydeki mekanizmalar ile bağdaştırabilir ve yorumlayabilir
P.Ç.4 İnsan genomunun temel özelliklerini tanımlar
P.Ç.5 DNAnın yapısal ve işlevsel özelliklerini açıklar
P.Ç.6 Genetik bilgi akışının dinamiklerini açıklar
P.Ç.7 Hücre ve doku organizasyonunda hücreler arası etkileşimlerin önemini ve işleyişini kavrar.
P.Ç.8 Moleküler Biyoloji ve Genetik laboratuvarı temel teknikleri ve prensiplerini uygular
P.Ç.9 Laboratuvar bulgularını analiz eder ve yorumlar
P.Ç.10 Uygulamalı çalışmalarda problemle karşılaşma durumunda çözüm üretebilir
P.Ç.11 Laboratuvar güvenliği kurallarını uygular
P.Ç.12 Edindiği teorik ve pratik bilgileri insan sağlığı ile ilgili, patolojik mekanizmaları anlama ve yorumlamada kullanabilir