SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEMEL TIP BİLİMLERİ
(DÖNEM 1)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
2501105ENTEGRE DERSLER-150,00Doç. Dr. Nadire Ünver Doğan
2501105ENTEGRE DERSLER-150,00Doç. Dr. Nadire Ünver Doğan
2501105ENTEGRE DERSLER-150,00Doç. Dr. Nadire Ünver Doğan
2501105ENTEGRE DERSLER-160,00Doç. Dr. Nadire Ünver Doğan
(DÖNEM 2)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
2501205ENTEGRE DERSLER-256,00Uğur Arslan
(DÖNEM 3)
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS(ECTS) Koordinatörün Adı
2501305ENTEGRE DERSLER-356,00Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN