SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Spor yöneticiliği ile ilgili çağdaş gelişmeleri takip eder.
P.Ç.2 Spor organizasyonları ve spor tesislerinin işletme ve koordine etme becerilerine sahip olur.
P.Ç.3 Yöneticide bulunması gereken kavramsal becerilere sahip olur.
P.Ç.4 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, yaratıcılık ve girişimcilik becerisi kazanır.
P.Ç.5 Etkin iletişim kurabilme ve en az iki dilde yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır.
P.Ç.6 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi kazanır.
P.Ç.7 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri Spor Yöneticiliği alanına uygular.
P.Ç.8 Spor Yönetimi alanında yeterli teorik bilgiye sahiptir
P.Ç.9 Spor Yönetimi alanında yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşma becerisine sahiptir.
P.Ç.10 Spor Yönetimi uygulamalarıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahiptir..
P.Ç.11 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir.
P.Ç.12 Alana özgü bilimsel çalışmaları değerlendirir ve öneri getirir.
P.Ç.13 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliğine sahiptir
P.Ç.14 Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
P.Ç.15 Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
P.Ç.16 Alana ve mesleği ilişkin yasal düzenlemelere ulaşır ve yorumlar.
P.Ç.17 Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygulayabilir.
P.Ç.18 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
P.Ç.19 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir.