SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Nilsel Okudan

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Nilsel Okudan

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç.Dr. Muaz Belviranlı

Amacı: Spor Fizyolojisi fiziksel aktivite altında yatan fizyolojik mekanizmaların incelendiği bilim dalıdır. Yüksek Lisans programı sonunda öğrenciler öncelikle spor fizyolojinin temel kavramlarını ve metotlarını öğrenirler.

Vizyon: Mevcut bilimsel veriyi değerlendirip güncel ve çağın ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikte bilgi birikimine sahip uzmanlar ile problemi ortaya koyan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Alanında uzman ve sürekli kendisini geliştiren öğretim üyeleri ile yetkin, bilgili, bilimsel etik kurallarını ön planda tutan ve ilkeli bilim uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Canlının yaşamsal faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenlerin açıklanması, insan vücudunda egzersizin neden olduğu spesifik değişiklikler ve mekanizmalarla öğrencilerin, elde edinilen bilgi ve sonuçları pratikte uygulamayabilmeleridir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adaylar aşağıdaki fakültelerden birinden mezun olmalıdırlar - Tıp Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Beden eğitimi ve Spor Bölümü mezunları ve lisans eğitimi almış antrenörler ve teknik direktörler. ukarıda adı geçen fakültelerden mezun olan adaylar Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen ALES ve yabancı dil şartlarını da yerine getirmek zorundadır. *Belli bazı durumlarda aranan özel koşullar, Anabilim Dalı Kurul Kararı tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin orada almış oldukları derslerin bizim derslerimizle uyumlu olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin başarı durumu da Anabilim Kurulu tarafından dikkate alınır.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler her yarıyıl 30 AKTS olmak üzere toplam 120 AKTSyi tamamlamak zorundadır. Her bir dersten başarılı olabilmek için teorik ve uygulama sınavlarının ortalaması 70 olmak zorundadır. Öğrenciler bu dönemlerin sonunda 1 seminer vermelidir. Öğrenciler tez çalışmalarını 2 yarıyılda bitirirler. Tezler jüri tarafından kabul edildikten ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Fizyoloji alanında Bilim uzmanı diploması verilir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler, kendilerine uygun işler bulabilecekleri gibi 4. maddede adı geçen fakültelerin Spor Fizyolojisiyle ilgili bölümlerinde akademik kadrolara da başvurabilirler. Ayrıca mezunlar özel ve kamuya bağlı laboratuvarlarda da iş imkanı elde edebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek lisansını tamamlayanlar çeşitli doktora programlarına başvuru yapabilirler.