SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Özlem KARAKUŞ

Erasmus Koordinatör: Arş. Gör. Fatümatü Zehra ERCAN

Farabi Koordinatör: Arş. Gör. Fatümatü Zehra ERCAN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Serap DAŞBAŞ

Amacı: İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, etik duyarlılığa sahip, içinde yaşadığı toplumu tanıyan, bilimsel gelişmelere duyarlı ve açık, mesleki konularda ilkeli, toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olan, müracaatçının sosyal işlevselliklerini artıracak beceriye sahip, mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahip, toplumsal kaynakları araştıran, öğrenen ve bunu müracaatçı yararına kullanan, disiplinler arası çalışmalarda etkin, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale eden, araştırma bilgi ve becerisini kullanarak uygulamadaki eksiklikleri belirleyip sosyal politika üreten ve gelişimine katkıda bulunan sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon: Sosyal hizmet eğitiminde ulusal ve uluslararası standartları temel alan ve bunların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında liderlik eden, ulusal düzeyde sosyal politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olan, ulusal düzeyde sosyal hizmet disiplinine ilişkin akademik literatürün geliştirilmesinde katkıda bulunan, bir bilim kurumu olmaktır.

Misyon: Sosyal hizmet eğitimine ilişkin modern yöntem ve tekniklerden yararlanmak, toplamsal yapıdaki değişimlere odaklanmak, sosyal sorunlara ilişkin politikaların üretilmesini katkıda bulunmak, etik hassasiyet ve kültürel yetkinliğe sahip olmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı altında 1993 yılında Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde 6 öğretim üyesi (3 doçent, 3 yardımcı doçent) olmak üzere toplam 22 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Yüksek lisans tezli programına başvurmak isteyen adayların, sosyal hizmet lisans diplomasına sahip olmaları, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul şartlarını sağlamaları ve Sosyal Hizmet Anabilim Dalı tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yüksek lisans öğrencileri yatay geçiş ile gelen öğrenciler daha önceden aldıkları ve başarılı oldukları derslerden Sosyal Hizmet Anabilim Dalının öngördüğü koşullarda Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu tarafından muaf tutulur.

Mezuniyet Şartları: Tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler, anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 27 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı (100 üzerinden en az 70 puan) olmalıdır. Ayrıca bir bitirme tezi (60 AKTS) hazırlamak ve jüri önünde savunarak başarılı olmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tezli yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar doktora programına başlayabilir.