SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Sağlık yönetimi alanında edinilen bilgiler sahada uygulanır.
P.Ç.2 Sağlık sektörüyle ilişkili sorunları tanımlayarak çözümler sunar.
P.Ç.3 Sağlık politikalarının gelişmesine ve bu açıdan model oluşturmaya yardımcı olacak çalışmalar yapar.
P.Ç.4 Sağlık kurumları işletmeciliği açısından modern yönetim yaklaşımlarını uygular.
P.Ç.5 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırır.
P.Ç.6 Gerekli durumlarda multidisipliner çalışmaya ve takım çalışmasına yatkınlık sağlar.
P.Ç.7 Kişi, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
P.Ç.8 Kişi, sağlık alanında yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatlara hakim olur.
P.Ç.9 Hasta hakları, sağlıkta kaliteli hizmet sunma, uluslar arası gelişmeleri takip etme gibi süreçlere hakim olur.
P.Ç.10 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.