SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 

Önemli Not: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

 

SEMİNER FORMU İÇİN TIKLAYINIZ - ( Bilgisayar ortamında doldurulacak )

    

    Seminerlierinizi 4 yarıyıl  içeresinde vermek zorunludur. (S.Ü. Yönetmeliği 27. Maddesi) 

    Seminer sunumu yapıldıktan sonra 3 İş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmelidir.

    Seminerlerinizi ders dönemi içerisindede verebilirisiniz.

    Seminerlerinizi Akademik takviminde belirtilen ders dönemi içerisinde teslim etmeniz gerekmektedir. 

 

TEZ PROJE ÖNERİSİ TESLİMİNDE GEREKLİ FORMLAR (BAP DESTEK İSTENMEDİ İSE BU FORMU DOLDURUN)

 

   Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

   Anabilim Dalı Kurul Kararı

   Tez Öneri Müracaat Formu'nun indirmek için lütfen tıklayınız

   Etik Kurul Kararı (Etik Kurul Kararı çıkmayanlar için  bu dilekçeyi doldurarak Enstitüye teslim edecektir.)

  Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmacaktır.

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ FORMLAR  (BAP'TAN DESTEK İSTENDİ İSE BU FORMLARI DOLDURUN

 

   Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

   Anabilim Dalı Kurul Kararı

    Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

   Etik Kurul Kararı (Etik Kurul Kararı çıkmayanlar için  bu dilekçeyi doldurarak Enstitüye teslim edecektir.)

     Proje  Başvuru Formu 

     Proje Öneri Formu  (Proje Yürütücüsü imzaladıktan sonra Onaylayan Yetkili kısmına ise Enstitü Müdürü adı soyadı yazılacak)

     Proje Ön Değerlendirme Formu (Değerlendirmeyi Yapan Anabilm Dalı Başkanı imza atacak diğer kısma Enstitü Müdürün adı soyadı yazılacak)

      Özgeçmiş (Danışman ve Öğrenci)

      Danışman Öğretim Üyesi BAP OTOMASYON sayfasından başvurusunu yapacak. Çıktısı ile Enstitümüze başvuracaktır. Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme alınmacaktır.

 

TEZ İNCELEME KOMİSYONU

  

    Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bİlimleri Fakültesi :  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YORULMAZ

    Veteriner Fakültesi : Prof. Dr. Abdullah KAYA

    Spor Bilimleri Fakültesi : Doç. Dr. Süleyman PATLAR

    Multidisiplineer : Doç. Dr. Ahmet UYSAL

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI ) 

 

   Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak ve e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

   Anabilim Dalı Kurul Kararı

   Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

    Proforma Fatura (Kaşeli ve Islak imzalı olacak)

    Etik Kurul Kararı (Etik Kurul Kararı çıkmayanlar için  bu dilekçeyi doldurarak Enstitüye teslim edecektir.)

       Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Tez  inceleme komisyonundaki

ilgili Öğretim Üyesi tarafından  incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. İncelenmeyen tezler işleme

alınmacaktır.

 

 

TEZ PROJESİ ÖNERİ TESLİMİNDE GEREKLİ BELGELER  (ÖYP)

  Anabilim Dalı üst yazısı (EBSY sistemi üzerinden yazılacak  e- imzalı veya ıslak imzalı olacak)

  Anabilim Dalı Kurul Kararı için lütfen tıklayınız.

  Tez Öneri Müracaat Formu’nu indirmek için lütfen tıklayınız.

  Etik Kurul Kararı (Etik kurul kararı çıkmayanlar için doldurulacak dilekçe lütfen tıklayınız.)

 Fakültelerin tez  inceleme komisyonundaki ilgili Öğretim Üyesi tarafından incelendikten sonra Enstitüye teslim edilmelidir. Belgeler tamamlandıktan sonra Enstitüye 2 Nüsha olacak şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

TEZ SAVUNMA SINAVINA GİRMEDEN ÖNCE GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Jüri oluşturma formu için tıklayınız.

  Tez Proje Sonuç formu için tıklayınız.

  Turnitin (Danışman tarafından doldurulacak dilekçe)

  Tez Orjinallik Raporu (Danışman tarafından turnitin programı kullanılarak tezin taranması sonucu elde edilir. En çok %20 altı olması gerekmektedir.)

   A4 boyutunda 5 adet Tez Klipsli dosya (1 Adet Enstitüye teslim edilecek.)

 

TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA GELECEK FORMLAR

  Tez Savunma Sınav tutanağı formu

  Tez inceleme ve Değerlendirme formu

 Tez savunma sınavına yedek üye katıldığı takdirde gelemeyen jüri üyesinin gerekçeli kararı ile diğer jüri üyelerin müşterek imzası ile tutanak tutanak tutulup Enstitü’ye gönderilmedir. Tez savunma sınavı tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav evrakları Enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

 
 

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Ciltli tez teslimi için kurallar

  İlişik kesme belgesi